title

Cần Giờ đẩy mạnh tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021
Thứ bảy, 09/10/2021, 15:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 đạt hiệu quả, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Công văn số 667/HĐPH ngày 07/10/2021 để hướng dẫn các cơ quan ban, ngành, đoàn thể lực lượng vũ trang huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ thực hiện một số nội dung tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 trong đợt cao điểm (tháng 10 - 11 năm 2021) như:

1. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” theo kế hoach số 2793/KH-UBND trong đợt cao điểm (tháng 10 và tháng 11 năm 2021) đảm bảo phù hợp với tình hình dịch Covid -19.

2. Chủ động, thường xuyên cập nhật các văn bản, tài liệu tham khảo, các hoạt động hưởng ứng tổ chức Ngày Pháp chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/npl/Pages/ngay-phap-luat.aspx).

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng internet đặc biệt là Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn để triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật các văn bản pháp luật đến người dân trên địa bàn huyện. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 01 tin bài, tài liệu… đăng trên cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện hoặc phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh huyện trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2021.

4. Lựa chọn thực hiện tuyên truyền một hoặc nhiều khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam  năm 2021 tại trụ sở cơ quan, đơn vị (trừ các cơ quan, đơn vị có trụ sở trong khối Ủy ban nhân dân huyện). Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện thực hiện đăng khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam lên bảng điện tử của Ủy ban nhân dân huyện trong 02 tháng cao điểm từ ngày 01/10 - 31/11/ 2021.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

K. Hiền

Số lượng lượt xem: 36
Tin đã đưa