title

Báo cáo số 10 tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ bảy, 24/04/2021, 15:38 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Báo cáo số 53/BC-UBBC về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Tải Báo cáo về xem (tại đây).

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa