title

Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch, phát triển du lịch thông minh tại Úc năm 2023
Thứ hai, 21/08/2023, 10:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Huyện Cần Giờ thực hiện việc đăng tải, thông tin báo cáo về kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch, phát triển du lịch thông minh tại Úc năm 2023.

Xem chi tiết (tải về) Báo cáo kết quả của Đoàn ngày 26/7/2023 tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 120
Tin mới hơn
Tin đã đưa