Lấy ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp để đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Thứ ba, 17/09/2019, 14:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/09/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 04/10/2019
Trích yếu: Về việc lấy ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp để đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 391