Đảng ủy xã Thạnh An tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Thứ tư, 10/06/2020, 10:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 10/6, Đảng ủy xã Thạnh An tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, Đảng ủy xã Thạnh An đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cấp ủy, các ngành đoàn thể, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay; qua đó, đã góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân và giải quyết kịp thời những bức xúc, phát sinh đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

 

 

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Thạnh An khen thưởng cho 13 tập thể và 08 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

KL