SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
7
0
3
7
7
Tiến độ bồi thường dự án 17 Tháng Tám 2019 6:34:47 CH
Tiến độ bồi thường Dự án Nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2  (11/07/2019)
  
Địa điểm: Thị trấn Cần Thạnh Quy mô: Chiều dài xây mới 2,03km, diện tích sử dụng khoảng 3,9ha. Tổng số hộ ảnh hưởng: 37 hộ và 02 tổ chức. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt Phương án hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi ...
Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ KDC An Nghĩa (Rạch Nhánh - Lòng Tàu)  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã An Thới Đông Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 2,0ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 17 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) Bản đồ chi tiết vị trí Dự án Tra ...
Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ KDC An Nghĩa (cầu An Nghĩa - Rạch Nhánh)  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã An Thới Đông Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 1,7ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 19 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) Bản đồ chi tiết vị trí Dự án Tra ...
Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ KDC An Bình (Rạch Giông - Kênh Ngay)  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã An Thới Đông Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 0,89ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 26 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) Bản đồ chi tiết vị trí Dự ...
Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố ven sông Soài Rạp bảo vệ KDC (ngã ba Bà Tổng - Rạch Giông)  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã An Thới Đông Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 1,33ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 30 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) Bản đồ vị trí Dự án Tra cứu ...
Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ KDC ấp An Hòa (Bà Tổng - sông Soài Rạp)  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã An Thới Đông Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 1,02ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 18 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) bản đồ chi tiết Dự án Tra cứu ...
Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ KDC ấp An Hòa (Tắc Ráng Tổ 27, 28)  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã An Thới Đông Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 0,92ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 13 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) bản đồ chi tiết vị trí Dự án ...
Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ Khu dân cư ấp Rạch lá  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã An Thới Đông Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 2,6ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 33 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) Bản đồ chi tiết vị trí Dự án ...
Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã An Thới Đông Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 7,8ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 119 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) chi tiết bản đồ vị trí dự ...
Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng hàng rào, đường dẫn vào Khu di chỉ Giồng Cá Vồ  (11/07/2019)
  
Địa điểm: xã Long Hòa Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 3,8 ha Tổng số hộ ảnh hưởng: 06 hộ Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án. Xem (Tải về) chi tiết bản đồ vị trí dự ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Lạc Việt - CMS - Top News

Tìm kiếm