Xem theo ngày:
Xem
Phải vượt “Vũ Môn” để đạt huyện Nông thôn mới
Thứ sáu, 20/06/2014, 07:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Năm 2008 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp nông dân, nông thôn (NN-ND-NT) và những chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác này, Cần Giờ bắt tay vào cuộc cho việc thực hiện “tam nông” với niềm tin vào một tương lai sáng hơn cho huyện nghèo nhất thành phố. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Trung ương về “tam nông” là những định hướng quan trọng, đem lại luồng sinh khí mới, tạo niềm tin và cỗ vũ sức sáng tạo to lớn của cộng đồng dân cư nông thôn nói chung và nông thôn Cần Giờ nói riêng..

Năm 2008 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp nông dân, nông thôn (NN-ND-NT) và những chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác này, Cần Giờ bắt tay vào cuộc cho việc thực hiện “tam nông” với niềm tin vào một tương lai sáng hơn cho huyện nghèo nhất thành phố. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Trung ương về “tam nông” là những định hướng quan trọng, đem lại luồng sinh khí mới, tạo niềm tin và cỗ vũ sức sáng tạo to lớn của cộng đồng dân cư nông thôn nói chung và nông thôn Cần Giờ nói riêng..

      * Giá trị của thực hiện “Tam nông”

     Đổi mới và phát triển, bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN-ND-NT) huyện Cần Giờ có nhiều thay đổi vượt bậc, đời sống, kinh tế người dân ngày càng được cải thiện, của cải vật chất được tích lũy nhiều để đầu tư tái sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình và xã hội.

     Để đạt được những thành tựu đó, Đảng bộ và nhân dân huyện đã thực hiện đúng chủ trương, Nghị quyết của trung ương và thành phố, đề ra các giải pháp thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển NN-ND-NT theo đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp kết hợp với chiến lược phát triển KT-XH của huyện. Từ những năm đầu giải phóng cho đến nay, được sự quan tâm của Trung ương, thành phố cơ sở hạ tầng nông thôn ở huyện từng bước được đầu tư. Đây là điều kiện hết sức quan trọng, cốt lõi để tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao mức sống người dân, làm giảm khỏang cách giàu nghèo giữa người dân thành thị và nông thôn hiện nay.

     Từ năm 2008 - 2010 với sự lãnh đạo sâu sát của thành phố, Cần Giờ tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dần hoàn chỉnh. Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế tập thể như HTX, tổ hợp tác, kinh tế trang trại để tạo điểu kiện nâng cao nguồn lực, vốn đầu tư và ứng dụng KH-CN cao vào sản xuất, tạo sản phẩm có chất lượng và có sức cạnh tranh trong thị trường. Xây dựng hê thống giao thông nông thôn hòan chỉnh tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất và đi lại, tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa, phát huy quy chế dân chủ cơ sở để đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn. Xây dựng chính sách về phát triển nhà ở, môi trường nông thôn theo tiêu chí nông thôn hiện đại. Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển NN-ND-NT.

     Đầu tư cho NN-ND-NT ở Cần Giờ đã gặt hái được thành công bước đầu.

     * Xây dựng nông thôn mới - thêm một niềm tin.

     Quyết định số 88/2010/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 ra đời và sau đó là chủ trương lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố về chương trình này đã đáp ứng được sự mong mỏi và tinh thần quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện cho việc phát triển huyện Cần Giờ trong giai đoạn hiện nay.

     Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Cần Giờ có 6/6 xã triển khai thực hiện, trong đó xã điểm của thành phố xã Lý Nhơn được thành phố chọn làm điểm, đã tổ chức tổng kết Đề án thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2012. Hiện nay đang triển khai Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí giai đoạn 2013-2015. 5 xã nhân rộng đã được UBND huyện thành phố phê duyệt Đề án và triển khai thực hiện từ cuối năm 2012 đầu năm 2013 gồm xã Bình Khánh, Thạnh An, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa. 5 xã này đã đạt từ 8 đến 10 tiêu chí trong bộ tiêu chí mới của quốc gia tính đến thời điểm này.

     Xây dựng nông thôn mới, thành tựu đầu tiên ở huyện phải kể đến đó là trình độ cán bộ và nhân dân đều được cải thiện, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, vì thế phong trào có sức lan tỏa nhanh trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt được quan tâm đầu tư, an ninh nông thôn có chuyển biến tích cực. Từ đó, đời sống văn hóa của bà con nông dân cũng có nhiều khởi sắc.Về sản xuất, các xã đã quan tâm đến chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất, chú trọng tới tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo chất lượng hàng hóa, giá trị gia tăng cao. Một thành tựu lớn nữa cần được nhìn nhận đó là cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Đội ngũ cán bộ cơ sở đã được nâng cao năng lực. Thể hiện rõ nhất ở việc cán bộ cơ sở đã tiếp cận và nắm chắc được tương đối rõ cơ chế chính sách của chương trình, trong chỉ đạo không còn bỡ ngỡ, nắm chắc công tác chỉ đạo điều hành và nội dung chương trình.

     Xây dựng nông thôn mới, các xã đều được UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Song song đó toàn huyện đã tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện, xã. Từ ngân sách huyện đã thực hiện 207 công trình, khối lượng thực hiện trên 1.171 tỷ đồng với tổng vốn đầu tư 5.140 tỷ đồng. Giao thông ở Cần Giờ đã thực hiện 72 công trình với tổng khối lượng thực hiện gần 700 tỷ đồng. Hệ thống thủy lợi triển khai 20 công trình phục vụ nhu cầu sản xuất và dân sinh. Trường học được tập trung đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và xây mới 50 hạng mục công trình trên 300 tỷ đồng. Hiện nay nhà ở trong dân có 75,5% là nhà ở kiên cố v.v…Đó là những kết quả, những con số về đầu tư kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Cần Giờ bước đầu và sẽ là nền tảng phát triển bền vững sau năm 2015.

     Đồng chí Trần Hoàng Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Lý Nhơn đã nhấn mạnh trong Hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm và phương pháp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia Chương trình xây dựng Nông thôn mới” do Ban Dân vận HU tổ chức ở Lý Nhơn ngày 27/3/2014: “Không có Chương trình xây dựng nông thôn mới thì 10 năm, 20 năm nữa Lý Nhơn mới có thể phát triển như hôm nay.”

     * Vượt “vũ môn” để đi lên

     Nền móng vững chắc đã được xây dựng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong chung sức xây dựng nông thôn mới ở huyện, vì vậy trong thời gian tới các địa phương phải tập trung mạnh vào phát triển sản xuất, đây là vấn đề trọng tâm. Trong đó, ưu tiên chuyển đổi cơ cấu để tạo giá trị hàng hóa, tăng thu nhập. Việc tập trung nâng cao trình độ dân trí cũng được yêu cầu được đẩy mạnh. Tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở, nhất là vai trò chủ thể của người dân địa phương. nhưng xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài, được đông dảo nhân dân ủng hộ nên sẽ tập trung chỉ đạo lâu dài, làm bền bỉ, không nóng vội. Thiết nghĩ, mỗi địa phương phải bàn cách huy động làm sao để cả cộng đồng cùng vào cuộc, cố gắng làm sao đạt 19 tiêu chí. Chương trình này còn kéo dài, không phải chỉ dừng lại ở năm 2015 mà còn có thể kéo dài tới sau năm 2020 nên làm đâu chắc đó, không chạy theo phong trào. Ban chỉ đạo huyện, xã cần tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện, nhất là việc làm nông thôn mới không thực chất.

     Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần thống nhất nhận thức một cách sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Có thể nói đây là một chương trình nhằm cụ thể hóa một nội dung rất cơ bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới. Đó không phải là một dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mà là một chương trình phát triển tổng hợp, cả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, là chương trình cả Đảng và Nhà nước cùng chăm lo phát triển đời sống của nhân dân trên địa bàn nông thôn trong đó có Cần Giờ. Phải chung sức để năm 2015 Cần Giờ là huyện duy nhất của TP.HCM đạt tiêu chí nông thôn mới.

     Có thể nói, xây dựng nông thôn mới là một quá trình kinh tế xã hội, nhằm tạo ra những giá trị mới về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường phù hợp với nhu cầu xã hội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Xây dựng nông thôn mới thành công, cần sự quyết tâm chính trị ở mức cao nhất của Đảng và Nhà nước, và sự làm chủ thực sự cũng ở mức cao nhất của mọi tầng lớp trong nông thôn và toàn xã hội. Cần Giờ với truyền thống anh hùng trong kháng chiến, cần cù sáng tạo trong thời kỳ đổi mới sẽ cùng thành phố vượt sóng gió và vững chãi vươn lên.

Số lượng lượt xem: 95