SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
8
8
0
3
1
TIN VĂN HÓA – THỂ THAO 10 Tháng Giêng 2019 10:40:00 SA

Phát huy các thiết chế văn hóa ấp, khu phố hiện nay

Trong thời gian qua, việc đầu tư trang thiết bị văn hóa, dụng cụ thể dục thể thao phục vụ cho công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao tại địa bàn dân cư luôn được quan tâm. Trung tâm Văn hóa huyện được trang bị âm thanh, ánh sáng công suất lớn, âm thanh cơ động, sân khấu cơ lắp ráp (50m2); Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được trang bị các loại nhạc cụ, dụng cụ thể dục thể thao, cụm Pano tuyên truyền, bộ khung pano triển lãm di động; Văn phòng Ban nhân dân ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa được trang bị các loại nhạc cụ, dụng cụ thể dục thể thao, trạm thông tin tuyên truyền... Ngoài ra còn trang bị tại Trung tâm Văn hóa huyện, các xã, ấp, Công viên Cần Thạnh mỗi địa điểm 10 bộ dụng cụ tập thể dục đơn giản ngoài trời phục vụ người dân tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phù hợp với nhiều lứa tuổi, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực.

 

Cuộc họp của Ban Mặt trận Tổ quốc khu phố Miễu Ba tại Nhà văn hóa khu phố

Trong năm qua, thực tế nhiều phong trào của các ngành, đoàn thể cũng được hình thành và hoạt động rộng khắp trên toàn huyện, nhưng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là phong trào có sức hút, sức lan tỏa nhanh, mạnh, được các cấp, các ngành và nhất là quần chúng nhân dân toàn huyện tích cực hưởng ứng và trở thành phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới. Có thể khẳng định, từ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã làm chuyển biến nhiều phong trào ở cơ sở, nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, thực sự có hiệu quả, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn ở Cần Giờ như: đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được nâng cao, số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ khá, giàu tăng lên; tình làng nghĩa xóm được củng cố; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ, giảm dần các hủ tục lạc hậu; cảnh quan, vệ sinh môi trường được cải thiện; các chỉ tiêu xã hội về y tế, giáo dục được thực hiện tốt, giảm dần tệ nạn xã hội; người dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nổi bật nhất là nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã tự nguyện hiến đất để cải tạo, nâng cấp xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi và tham gia các hoạt động hưởng thụ và sáng tạo văn hóa ngày càng nhiều.

 

Hội nghị nhân dân tại Nhà văn hóa ấp Lý Hòa Hiệp

Tuy nhiên, ngoài những Nhà văn hóa khu phố, ấp và Văn phòng Ban Nhân dân ấp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt cộng đồng hoạt động hiệu quả, cũng còn một số nhà văn hóa hoạt động chưa đúng mục đích, các hoạt động tổ chức chưa thường xuyên, nội dung và hình thức chưa phong phú, hiệu quả chưa cao, nên chưa thu hút mọi đối tượng cùng tham gia; vẫn còn tình trạng Nhà Văn hóa khu phố, ấp và Văn phòng Ban Nhân dân ấp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt cộng đồng chưa thường xuyên đóng cửa. Việc quản lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng còn nhiều bất cập, chưa có cơ chế tài chính để thực hiện. Nếp sống văn minh, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chậm được cải thiện, nhiều nơi chưa đảm bảo, có nơi chạy theo thành tích. Nguồn lực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới còn hạn hẹp; thiết chế văn hóa, thể thao nông thôn còn thiếu và yếu. Các vấn đề về môi trường nông thôn chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt…

Để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa trong thời gian tới, cần tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao xã, thị trấn”, trong đó phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp như: Các cấp quản lý chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức quản lý Nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa - thể thao xã, quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng, tổ chức hoạt động, trong đó có sự đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở gắn với mở rộng dịch vụ và thị trường; quy hoạch, đào tạo và sử dụng tốt đội ngũ cán bộ; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế đối với hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở và tăng cường công tác quản lý nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an sinh xã hội. Phát huy tính chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa.  Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các thiết chế văn hóa, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai lệch, tiêu cực, có biện pháp giải quyết phù hợp và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL


Số lượt người xem: 140    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm