SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
7
7
9
4
3
TIN ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 06 Tháng Chín 2017 3:30:00 CH

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện

Trong năm 2017 tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ chủ yếu tập trung vào phát triển dịch vụ du lịch và đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản; trên địa bàn không có khu công nghiệp, khu chế xuất, chỉ có các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, không tập trung nên nguy cơ xảy ra cháy lớn là thấp. Tuy nhiên do địa bàn quản lý rộng lớn, cơ sở hạ tầng đang trong quá trình nâng cấp và cải tạo do đó khi xảy ra cháy công tác triển khai cứu chữa rất khó khăn, tại một số xã xe chữa cháy không vào được như (xã Thạnh An, xã Lý Nhơn) vì vậy công tác huấn luyện lực lượng và trang bị phương tiện chữa cháy cho lực lượng tại chỗ là rất quan trọng. Từ đặc điểm, tình hình nêu trên đã đặt ra cho Ban Chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy huyện và Thường trực Ủy ban nhân dân huyện nhiều nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy huyện chủ động xây dựng kế hoạch, luôn nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy huyện đã bám sát chương trình công tác đề ra, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác, bảo đảm an toàn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện hướng dẫn công tác phòng cháy và chữa cháy

Cho biết thêm về những yêu cầu, hướng dẫn chữa cháy ở khu dân cư cũng như các cơ quan đơn vị nâng cao ý thức trong việc phòng cháy và chữa cháy, đồng chí Nguyễn Hồng Vân – Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói: “Trong thời gian tới, Phòng cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, đảm bảo về số lượng và chất lượng nhằm tuyên truyền sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy đến từng hộ dân trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong khu dân cư, đặt biệt là trong các buổi sinh hoạt khu phố, ấp, làm cho công tác phòng cháy chữa cháy đến gần với người dân hơn”.

Đồng chí Trương Tiến Triển – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy 6 táng đầu năm 2017

Từ ngày 16-11-2016 đến ngày 15-5-2017, trên địa bàn huyện đã xảy ra 02 vụ cháy, tăng 02 vụ so với cùng kỳ (02 vụ cháy cỏ trên đường Rừng Sác). Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng xử lý các sự cố cháy, nổ được đẩy mạnh. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy huyện tuyên truyền miệng 57/108 cuộc với thời gian 872 giờ và 1.025 người tham đạt 52,7% giảm 01 cuộc so với cùng kỳ năm 2016 (58 cuộc). Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn quản lý có tổng số: 168 đội phòng cháy, chữa cháy với 1.734 đội viên. Trong đó 33 đội dân phòng với 330 đội viên; 135 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 1.404 đội viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác phòng cháy và chữa cháy cũng được Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh luôn quan tâm lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt, tuyên truyền phổ biến luật đến người dân để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy. Qua đó, cũng đã đề ra những giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị trấn. Đồng chí Võ Thanh Thảo – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh nói: “Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành về công tác phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh…tuyên truyền rộng rãi để Luật Phòng cháy chữa cháy đi sâu, đi rộng vào cuộc sống. Nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế nguyên nhân phát sinh cháy, nổ xảy ra với phương châm tại chỗ là chính. Chỉ đạo rà soát, nắm chắc tình hình, khả năng  và nguy cơ xảy ra cháy, nổ từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy. Phát động phong trào quần chúng tham gia tích cực các hoạt động phòng cháy và chữa cháy một cách sâu rộng, đều khắp các cơ sở kinh doanh và khu dân cư. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy và đội dân phòng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho phù hợp ới địa phương đảm bảo đáp ứng được yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội”.

Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý về phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh. Công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện chủ động, kiên quyết hơn. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017 tổng số lượt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy: 236 lượt/416, lập 236 biên bản đạt 56,7% so với cùng kỳ năm 2016 (229 biên bản) tăng 07 biên bản. Giám sát cơ sở tự thực tập phương án chữa cháy: 76/134 phương án đạt 56,7% so với cùng kỳ năm 2016 (69 phương án) tăng 07 lượt. Tổng số biên bản xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy: 32 biên bản, ra quyết định phạt tiền phạt tiền: 32/42 vụ, số lỗi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy: 33 lỗi, với tổng số tiền: 19.100.000đ đạt 76.1% so với cùng kỳ năm 2016 (số vụ phạt tiền: 19 vụ, 21 lỗi với tổng số tiền phạt: 11.600.000 đồng) tăng 13 vụ, 12 lỗi và 7.500.000đ.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn huyện. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong công tác phòng cháy chữa cháy góp phần phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

KL


Số lượt người xem: 699    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm