SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
8
2
6
9
0
8
tin quản lý nhà nước 23 Tháng Năm 2019 2:35:00 CH

Tác động của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Qua 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 31 ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào dân vận khéo đến năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức - chính trị xã hội đã tổ chức được 104 cuộc phổ biến, tuyên truyền với 5.048 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự. Qua đó đã có 623 mô hình dân vận khéo được các tập thể, cá nhân đăng ký; tập trung trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội – quốc phòng an ninh và cả lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đa số các mô hình đăng ký đều gắn với 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phan Văn Phận – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “... Tác động rõ nhất của phong trào thi đua dân vận khéo là đã nâng cao được nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân về tham gia đóng góp các nguồn lực để thực hiện chương trình nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua phong trào đã làm chuyển biến việc đổi mới nội dung, phương thức vận động của mặt trận, đoàn thể các cấp trong huyện theo hướng sát cơ sở, sát dâ, cụ thể, thiết thực hơn...”.


Giao ban chuyên đề lần 1 kinh nghiệm về lãnh đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua dân vận khéo đến năm 2020

Nhiều mô hình, điển hình trong vận động nhân dân tham gia thực hành tiết kiệm, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước; thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo được đẩy mạnh với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả như đã vận động xây dựng 217 cột cờ văn hóa, trồng hơn 1.000 m hàng rào cây dâm bụt, 2.750 cây xanh, huy động 2.467 ngày công lao động để khai thông cống, rãnh, xóa các điểm ngập úng, ô nhiễm môi trường, thu gom rác, phát hoang bụi rậm, vận động hiến 4.849m2 đất để mở rộng, nâng cấp các công trình giao thông nông thôn, xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa, 172 căn nhà tình thương, sữa chữa chống dột 64 căn nhà, tặng 8.847 suất học bổng, 245 phương tiện đi học và 34.559 suất quà,…

Để có được những kết quả nêu trên cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động của toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự  chủ động trong việc lựa chọn, định hướng những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình và khả năng của mỗi đoàn viên, hội viên để đăng ký tham gia thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Võ Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Thôn Hiệp cho biết: “ Hàng năm, Đảng ủy xã ban hành kế hoạch lãnh đạo triển khai phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào dân vận khéo; trong đó chú trọng việc lãnh đạo hệ thống mặt trận, đoàn thể, các chi bộ thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như pano, phát tờ rơi, lồng ghép trong sinh hoạt tổ nhân dân, sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức các hội thi, xây dựng tiểu phẩm, các bài viết có nội dung tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Triển khai đăng ký và tổ chức đánh giá, khen thưởng các mô hình dân vận khéo có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư”.


Ban Vận động Vì người nghèo xã An Thới Đông vận động trao tặng nhà tình thương và quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã An Thới Đông

Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Dân vận khéo”, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần chú trọng việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở phải nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương để vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện; Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, ý kiến bức xúc của người dân trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để tổ chức gặp gỡ, đối thoại với dân; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Thị Ngọc Hân – Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “ ... Đề góp phần thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện mô hình “Quyên góp xanh”, vận động hội viên phụ nữ thu gom các loại rác như chai nhựa, bai bì để bán phế liệu. Đây là mô hình có ý nghĩa trong việc xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và giúp đỡ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội cũng tiếp tục triển khai các mô hình vận động tiểu thương, các hộ dân sử dụng túi thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19 của Thành ủy...”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Dân vận khéo” vẫn còn một số hạn chế như nội dung thiếu sinh động, phong phú chưa thu hút được sự quan tâm của nhân dân; chưa quan tâm tổ chức việc đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” hàng năm đảm bảo theo kế hoạch; chưa bám sát với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; chưa gắn với việc nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở một số nơi còn hình thức, chưa mang lại hiệu quả thiết thực nên không huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Từ thực tế cho thấy hiệu quả tác động của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng thực hiện chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua dân vận khéo phù hợp với thực tiễn nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.


Số lượt người xem: 103    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm