SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
1
7
4
7
6
7
tin quản lý nhà nước 03 Tháng Tư 2017 11:25:00 SA

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

         

          Căn cứ Thông báo số 53/TB-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017; Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 như sau:

          1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong 01 ngày, ngày 06 tháng 4 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch).

          2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 01 ngày, ngày 06 tháng 4 năm 2017.

          3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị. Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại các địa bàn dân cư; vận động nhân dân thực hiện tổng vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở và các tuyến đường; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vui chơi công cộng.

          Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối họp với các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung tại Thông báo này.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

H.M.T


Số lượt người xem: 916    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm