SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
2
8
4
0
Thông tin báo chí 20 Tháng Ba 2019 8:01:10 SA
Thông báo về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Cần Giờ  (23/07/2014)
Ngày 17 tháng 6 năm 2014, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 35/TB-UBND về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Cần Giờ
Báo cáo Hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện,tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014.  (18/04/2014)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN: Trong tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp để giải quyết các công việc liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong đó tập trung một số công việc chủ yếu như: họp phiên thường kỳ tháng 4 về tình hình kinh tế - xã hội ...
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2014.  (15/03/2014)
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2014: Năm 2014 là năm có tính chất quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011-2015 của huyện, do đó, ngay từ những tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp ...
Thông tin báo chí  (07/03/2014)
Hiện đang cập nhật.
Báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 03 năm 2014  (18/02/2014)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN: Tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chăm lo Tết Giáp Ngọ 2014 cho các tầng lớp nhân dân; tổ chức các đoàn thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cơ sở tôn giáo và các đơn vị trên địa bàn. Tổ chức nhiều hoạt động quan trọng trong dịp Tết như: Tổ chức bắn pháo hoa ...
Báo cáo Hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2014  (19/01/2014)
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN: Trong tháng, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp để giải quyết các công việc liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2014, trong đó tập trung một số công việc cụ thể: Họp về điều chỉnh lộ trình thực hiện các công trình đột phá ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm