SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
1
2
1
8
3
Thông tin báo chí tình hình kinh tế - xã hội 28 Tháng Sáu 2017 4:01:04 CH
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017  (19/05/2017)
Xem toàn văn (tải về)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017  (19/04/2017)
Xem toàn văn (tải về)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017  (19/03/2017)
Xem toàn văn (tải về)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017  (19/02/2017)
Xem toàn văn (tải về)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017  (25/01/2017)
Xem toàn văn (tải về)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017  (05/01/2017)
Xem toàn văn (tải về)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016  (19/10/2016)
Xem toàn văn (tải về) tại đây
Báo cáo Tình hình kinh tế - văn hóa- xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016  (15/09/2016)
Ngày 12 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Báo cáo số 3913/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa- xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 08 năm 2016  (19/08/2016)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016  (04/08/2016)
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 NĂM 2016: 1. Tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế: a) Về phát triển thủy sản: Sản lượng thủy, hải sản khai thác trong tháng ước đạt 4.172 tấn, bằng 94% so với tháng trước và bằng 84% so với cùng kỳ. Nâng tổng sản lượng thủy, hải sản khai ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm