SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
3
8
3
6
6
1
Thông tin báo chí tình hình kinh tế - xã hội 23 Tháng Tư 2018 12:19:53 CH
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018  (07/03/2018)
  
Báo cáo số 697/BC-UBND của UBND huyện về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018  (06/01/2018)
  
Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 06/01/2018 về của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017  (01/12/2017)
  
Báo cáo số 5041/BC-UBND của UBND huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (Biễu số liệu kèm theo Báo cáo số 5041/BC-UBND của UBND huyện)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017  (25/11/2017)
  
Báo cáo số 4848 /BC-UBND của UBND huyện về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm năm 2017  (28/09/2017)
  
Báo cáo số 4081/BC-UBND của UBND huyện Cần Giờ về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 Biểu số liệu kèm theo Báo cáo số 4081/BC-UBND
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017  (29/08/2017)
  
Xem toàn văn hoặc tải về Báo cáo số 3709 /BC-UBND ngày 11/9/2017 của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017  (28/07/2017)
  
Xem toàn văn hoặc tải về Báo cáo số 3027 /BC-UBND ngày 27/7/2017 của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017  (27/06/2017)
  
Xem toàn văn (tải về)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017  (19/05/2017)
  
Xem toàn văn (tải về)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017  (19/04/2017)
  
Xem toàn văn (tải về)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm