SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
2
7
9
9
Thông tin báo chí tình hình kinh tế - xã hội 20 Tháng Ba 2019 7:53:55 SA
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019  (07/03/2019)
Ngày 06 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Báo cáo số 749/BC-UBND về
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018  (19/12/2018)
  
Báo cáo số 7973/BC-UBND của UBND huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018  (12/11/2018)
  
Báo cáo số 7311/BC-UBND ngày 12/11/2018 của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Ngân sách, Quốc phòng - An ninh tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018  (16/10/2018)
  
Báo cáo số 6048/BC-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện về tình hình kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Ngân sách, Quốc phòng - An ninh tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. H.M.T
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018  (05/09/2018)
  
Báo cáo số 3477/BC-UBND ngày 5/9/2018 của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018  (10/08/2018)
  
Báo cáo số 3007/BC-UBND ngày 10/08/2018 của UBND huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018  (16/07/2018)
  
Báo cáo số 2648/BC-UBND ngày 16/7/2018 của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018  (29/05/2018)
  
Báo cáo số 1850/BC-UBND ngày 29/5/2018 của UBND huyện về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách - quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018  (03/05/2018)
  
Báo cáo số 1451/BC-UBND ngày 03/5/2018 của UBND huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách - quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh Quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018  (03/04/2018)
  
Báo cáo số 1077/BC-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh Quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm