SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
4
7
4
5
2
TIN XÃ HỘI 10 Tháng Sáu 2019 8:20:00 SA

Người dân nghèo Cần Giờ không thể nghèo “bền vững”

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Cần Giờ trong 24 quận huyện luôn luôn là huyện nghèo nhất qua bao lần nâng chuẩn thu nhập hộ nghèo của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không gì thế mà huyện Cần Giờ không làm tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, qua 3 năm thực hiện có hiệu quả chương trình này giai đoạn 2016 – 2018, cả hệ thống chính trị cùng tham gia đã góp phần cho đời sống của người dân nghèo ở huyện được cải thiện. Gần 17.800 hộ được vay vốn gần 120 tỷ đồng, 100% thành viên hộ nghèo, cận nghèo được mua bảo hiểm y tế. 8.000 lượt học sinh diện hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí học tập, trung bình hàng năm 100 căn nhà tình thương cho hộ cận nghèo, hộ nghèo được xây mới, sửa chữa. Bình quân trên địa bàn huyện có 4.500 hộ nghèo, cận nghèo được Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội vận động tổ chức, cá nhân từ thiện chăm lo với số tiền hơn 10 tỷ đồng  một năm. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt với mức giá bằng mặt bằng chung của thành phố. Bên cạnh đó, chính sách dạy nghề, chính sách cho lao động học nghề theo Quyết định 1956 của Chính phủ được triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện. Bình quân hàng năm huyện đào tạo nghề cho 2.000 lao động, trong đó đào tạo cho lao động nghèo, cận nghèo hơn 1.000 lao động/năm. Trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018 huyện Cần Giờ có 6.317 hộ vượt nghèo, bình quân đạt 138,48% kế hoạch v.v…

Đó là kết quả của sự đoàn kết, nhất trí, ý thức tự lực, tự cường, sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự tổ chức triển khai có hiệu quả của Ủy ban nhân dân huyện, sự chung tay của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của ban, ngành, địa phương, sự hỗ trợ của thành phố, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, đặc biệt là ý chí vươn lên không chấp nhận cảnh nghèo của đại đa số người nghèo ở huyện.

Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ có không ít hộ dân muốn... nghèo hoài để có sự hỗ trợ từ Nhà nước và cộng đồng. Khi nói đến đói nghèo mọi người hay nghĩ đến chuyện không có cơm ăn, áo mặc, thiếu thốn đủ mọi bề, chạy vạy từng bữa ăn, giấc ngủ đến cũng không yên vì mãi lo đến việc mưu sinh ngày mai… Thế nhưng, vẫn có những hộ muốn khoác lên mình vỏ bọc của việc “nghèo bền vững”, bản thân gia đình không nỗ lực tự vươn lên, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, của xã hội.

Mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cần Giờ đã có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Vì vậy hộ nghèo, người nghèo của huyện hãy biến những đồng vốn được hỗ trợ, những kỹ thuật sản xuất qua tập huấn, những nghề qua đào tạo… thành mô hình kinh tế, thành việc làm cơ bản nhất để giúp gia đình mình thoát nghèo thật sự.

“Miệng ăn núi lở”, mọi nguồn lực, sự hỗ trợ, giúp đỡ dù có lớn đến đâu cũng sẽ tan biến đối với những người chỉ biết trông chờ, ỷ lại. Vì vậy một số gia đình nghèo chưa muốn thoát nghèo cần thay đổi nhận thức, quyết tâm thoát nghèo chính đáng để có thể vì bản thân mình, gia đình mình và vì tương lai của con em chúng ta. Ông bà ta có câu “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Vì vậy, huyện giúp cần câu, chứ không phải cho cá, đấy cũng là một biện pháp để cho người dân nghèo giảm bớt ý thức ỷ lại, trông chờ và tích cực vươn lên tạo lập cuộc sống ấm no. Đó cũng là mục tiêu và cái đích hướng tới để công tác giảm nghèo bền vững tại huyện phát huy hiệu quả đích thực, để không còn nỗi lo canh cánh lại... tái nghèo.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL


Số lượt người xem: 31    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm