SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
1
7
4
7
8
3
TIN GIÁO DỤC 28 Tháng Hai 2017 8:30:00 SA

Kế hoạch triển khai chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020

         Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới và cán bộ trong hệ thống chính trị cấp huyện, xã, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020, trong đó đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100%  cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã và 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới. Thời gian tập huấn, bồi dưỡng dự kiến tổ chức vào quý II hàng năm.

         Nội dung tập huấn, bồi dưỡng căn cứ vào Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2016 - 2020; một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới; tham quan, nghiên cứu thực tế; một số nội dung trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn bền vững; công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn; phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới; quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong nông thôn mới; đổi mới, nâng cao hiệu của các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; phân tích, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân; theo dõi, đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân; quản lý tài chính và thực hiện các quy trình, thủ tục thanh quyết toán; ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, triển khai và quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới; kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng; kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển nông thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng.

         Để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân huyện phân công các đơn vị có liên quan phối hợp tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng hàng năm; tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia hoàn thành lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình hàng năm; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch theo quy định.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

M.Linh


Số lượt người xem: 966    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm