SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
8
5
4
6
9
TIN GIÁO DỤC 21 Tháng Mười Hai 2016 4:35:00 CH

Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Sau thời gian hướng dẫn và tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ của các xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016, cụ thể:

- Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 công nhận xã An Thới Đông đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

- Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 công nhận xã Bình Khánh đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

- Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 công nhận xã Tam Thôn Hiệp đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

- Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 công nhận xã Lý Nhơn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

- Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 công nhận xã Long Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

- Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 công nhận xã Thạnh An đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

- Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 công nhận thị trấn Cần Thạnh đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cũng đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, xét công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

T.Phương


Số lượt người xem: 850    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm