SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
6
4
5
2
4
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 23 Tháng Giêng 2019 11:21:43 CH
Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã Thạnh An khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021  (31/05/2016)
Ngày 30/5/2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân xã Thạnh An nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã Thạnh An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã Tam Thôn Hiệp khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021  (31/05/2016)
Ngày 31/5/2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân xã Tam Thôn Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã Tam Thôn Hiệp khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã An Thới Đông khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021  (31/05/2016)
Ngày 30/5/2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân xã An Thới Đông nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã An Thới Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã Long Hòa khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021  (31/05/2016)
Ngày 30/5/2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân xã Long Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã Long Hòa khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã Lý Nhơn khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021  (31/05/2016)
Ngày 30/5/2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân xã Lý Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng xã Lý Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016-2021  (31/05/2016)
Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghị quyết về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử  (26/04/2016)
Ngày 25/4/2016, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Nghị quyết về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử.
Báo cáo Tiến độ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 31/3/2016 đến 06/4/2016)  (09/04/2016)
Báo cáo Tiến độ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 31/3/2016 đến 06/4/2016)
Báo cáo Tiến độ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 22/3/2016 đến 30/3/2016)  (02/04/2016)
Báo cáo Tiến độ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 22/3/2016 đến 30/3/2016)
Về việc điều chỉnh phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021  (02/04/2016)
Quyết định về việc điều chỉnh phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm