SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
7
7
8
1
2
TIN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 04 Tháng Giêng 2019 10:35:00 SA

Xây dựng tiêu chí điểm trừ cụ thể để đánh giá khách quan cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện chi tăng thu nhập

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nhấn mạnh tại buổi khảo sát việc triển khai thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 03/NQ - HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND thành phố vào chiều ngày 04/01/2019 tại huyện Cần Giờ.

 

Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tại buổi khảo sát

Theo đánh giá của Phòng Nội vụ huyện, tính tới thời điểm hiện nay huyện đã có 61/64 cơ quan, đơn vị (12 cơ quan chuyên môn, 08 đơn vị sự nghiệp công lập, 04 xã, thị trấn, 37 đơn vị sự nghiệp giáo dục) hoàn thành việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức quý II, quý III năm 2018. Kết quả trong quý II/2018 huyện có 1.342 cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 278 cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 60 cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ ( hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế). Trong quý III/2018, huyện có 1.458 cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 153 cán bộ, công chức, viên chức hoàn  thành tốt nhiệm vụ và 46 cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ.

Mức thu nhập tăng thêm cao nhất là 16.413.000 đồng/người/quý, thấp nhất 3.723.000 đồng/người/quý. Nguồn chi do ngân sách thành phố cấp kinh phí thu nhập tăng thêm năm 2019 với hệ số 1,2 dự kiến là 112 tỷ đồng đảm bảo kịp thời các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi khảo sát bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cho biết, việc đánh giá kết quả của các địa phương, các trường học và các đơn vị tại huyện Cần Giờ thời  gian quan chưa thật sự đảm bảo tính khách quan, mỗi đơn vị cần xây dựng tiêu chí điểm trừ cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành đúng nội quy tại cơ quan, đơn vị và trách nhiệm phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

MC


Số lượt người xem: 116    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm