SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
3
5
3
0
6
TIN VĂN HÓA – THỂ THAO 02 Tháng Tám 2019 9:50:00 SA

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 Hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Sáng ngày 2/8, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong những năm qua, toàn hệ thống chính trị huyện đã quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa con người theo tinh thần Nghị quyết số 33, kế hoạch thực hiện của Huyện ủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng phát triển văn hóa, con người được nâng lên; việc xây dựng con người phát triển toàn diện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tri thức được quan tâm thực hiện; các giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa của địa phương được bảo tồn và phát huy. Chú trọng xây dựng văn hóa trong đảng, các cơ quan nhà nước và các đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, phục vụ nhân dân; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai thực hiện và chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng lối sống văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. 

 

Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình, mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 16 tập thể và 23 cá nhân có thành tích thực hiện tốt Nghị quyết số 33 Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

HN


Số lượt người xem: 77    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm