SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
8
2
6
8
0
8
TIN VĂN HÓA – THỂ THAO 28 Tháng Sáu 2019 11:20:00 SA

Họp mặt kỷ niệm 18 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6 (2001 - 2019) với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”

Sáng ngày 28/6, UBND huyện đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 18 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn và 45 hộ gia đình tiêu biểu,…


Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với quan điểm trên, ngày 29/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ra sức đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện các nhiệm vụ sau: “Nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ. Nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai và khủ ng hoảng kinh tế; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi; đặc biệt đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo”.

 

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 45 gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho xã hội, tham gia hoạt động tình nguyện về phòng, chống bạo lực gia đình, vượt khó, nuôi con ăn học, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

HN


Số lượt người xem: 53    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm