SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
3
5
9
3
1
TIN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 02 Tháng Tám 2019 9:55:00 SA

Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 -01/8/2019)

Sáng ngày 2/8, Huyện ủy đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -1/8/2019).

 

Cùng với quá trình 89 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện, ngành Tuyên giáo đã phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, với số lượng công việc nhiều và yêu cầu ngày càng cao hơn, trong đó nổi bật như thực hiện tốt chức năng tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Kỷ niệm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng còn là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo; coi đó là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách, Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Bác "Tất cả cán bộ, đảng viên với những người tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của Đảng"; từ đó phát huy sức mạnh của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

HN


Số lượt người xem: 95    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm