SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
8
8
4
2
2
TIN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 25 Tháng Giêng 2019 8:30:00 SA

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) - Cần Giờ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Từ thế kỷ XVIII, với lợi thế là cửa biển ra vào thuận lợi của cả vùng Sài Gòn - Chợ Lớn và xứ Biên Hòa, đã từng có một thời, Cần Giờ trở thành nơi sinh họat nhộn nhịp, đông đúc, tàu thuyền thường xuyên ra vào tấp nập, chuyên chở, lưu thông hàng hóa từ các địa phương thuộc phủ Gia Định và kết nối các trung tâm kinh tế Cù Lao Phố, Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Hà Tiên… với nhau.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhắc đến Cần Giờ, người ta chỉ nhớ đến một khu căn cứ quân sự tiền tiêu của địch, canh giữ cho con đường thủy huyết mạch từ biển Đông dẫn vào cảng Sài Gòn. Cụ thể, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nơi đây đã phải hứng chịu 2 triệu tấn bom đạn, hơn 4 triệu ga-lông chất độc hóa học và chất độc da cam, làm 40.000ha rừng ngập mặn bị hủy diệt, cánh rừng chở che cho cách mạng chẳng mấy chốc trở nên hoang tàn, Cần Giờ lúc ấy chỉ còn là một vùng đất sình lầy, cây cối chết đè lên nhau, bộ đội của ta phải chuyển quân ra bờ sông, trong đó lục quân của ta hy sinh hết chỉ còn lại đặc công thủy bám trụ lại tiếp tục chiến đấu.


Hội nghị giao ban chuyên đề giữa thường trực Huyện ủy với Bí thư chi, đảng bộ cơ sở

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và rộn ràng chuẩn bị mừng đón Xuân mới – Xuân Kỷ Hợi 2019, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 89 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng, nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo ra những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu to lớn ấy một lần nữa khẳng định rằng: chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta vô cùng tự hào về Đảng, về lịch sử quang vinh của Đảng. Càng tự hào về dân tộc và nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Người đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.


Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2018

Năm 2018 mới đi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ huyện ngay từ đầu năm đã nỗ lực xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh: nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho đàng viên, tập trung lãnh đạo, hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương; thự chiện điều động, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình; Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiệ, công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình theo quy định.; Hiệu quả quản lý, điều hành của  chính quyền tiếp tục được nâng lên;MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động.

Năm 2019, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ngay từ đầu năm, đồng chí Nguyễn Quyết Thắng – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy yêu cầu: “Toàn Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy nhanh tiến độ thự chiện các chương trình trọng điểm và công trình đột phá của huyện ủy và 7 chương trình đột phát của Thành phố…”

Một mùa xuân mới đang đến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ huyện Cần Giờ - chúng ta tràn đầy tin tưởng đất nước, quê hương sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và huyện nhà hằng mong ước; sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa; mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội sẽ nhất định thắng lợi.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL


Số lượt người xem: 148    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm