SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
7
4
8
3
1
Tin tức sự kiện 25 Tháng Tư 2019 9:45:00 SA

Năm 2019- Huyện đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được của năm 2018 và để hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2019, với chủ đề “Năm đột phá Cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội”, huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của công tác CCHC. Trong đó, lấy “yếu tố con người” là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, ủy quyền và lấy thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm động lực thúc đẩy.

Để tạo hăng hái phong trào thi đua và có cơ sở để đánh giá hiệu quả của công tác CCHC, huyện đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, ở chỉ tiêu thứ nhất nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp; phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ cá nhân và tổ chức. Đồng thời, mục tiêu cũng đề ra phải làm sao phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của Ủy ban nhân dân huyện đạt trên 80%. Ngoài ra, đảm bảo có 100% văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn được kiểm tra theo quy định; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của từng lĩnh vực đạt trên 90%; đảm bảo 100% thủ tục hành chính theo công bố chuẩn hóa của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố được cập nhật, công khai đúng quy định; phấn đấu 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc được phê duyệt cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Phấn đấu trên 90% hộp thư điện tử đã cấp được sử dụng thường xuyên; tăng 30% số lượng thủ tục hành chính đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.4; triển khai chuyển đội Hệ thống quản lý chất lượng của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015…

 

Thủ trưởng 12 cơ quan và Chủ tịch 7 xã, thị trấn ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Để hoàn thành các mục tiêu nói trên, huyện đã đề ra các trọng tâm để thực hiện. Cụ thể, phát động phong trào thi đua cao điểm về CCHC, nhằm đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan trong tìm các giải pháp, sáng kiến trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quan tâm sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54 làm động lực để thực hiện các nhiệm trong công tác CCHC. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề, đặc biệt chú trong kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành CCHC và Quy tắc ứng cử, thực thi công vụ trên địa bàn huyện. Ở nội dung này, huyện yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó được giao trực tiếp phụ trách, nếu để hồ sơ trễ hạn cao, người dân thường xuyên phiền hà, không hài lòng và có những đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ...

Đặc biệt, để hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng hài lòng của người dân và tổ chức, huyện đã đề ra giải pháp tăng cường công tác khảo sát, lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Đánh giá kết quả khảo sát và đề ra các giải pháp để nâng cao sự phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nhân rộng các mô hình sáng kiến, cải tiến hiệu quả trong công tác CCHC trên địa bàn huyện...

Với các mục tiêu, giải pháp nói trên, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân huyện, thì việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2019 và thực hiện chủ đề “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội” trên địa bàn huyện hy vọng sẽ có nhiều điểm mới, đột phá. Ngoài yếu tố này, mỗi đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần chú trọng vai trò, trách nhiệm trong công tác CCHC; kịp thời bổ sung, sửa đội các nội dung chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân Thành phố, BCĐ CCHC Thành phố vào các chương trình, kế hoạch từ đó triển khai phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, cơ quan.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT


Số lượt người xem: 328    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm