SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
8
8
0
6
4
Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười Một 2016 11:00:00 SA

Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Cần Giờ tháng 10 năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 3937/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Kế hoạch số 3937/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Thực hiện Đề án quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn huyện Cần Giờ; trong tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã thực hiện được những kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai:

- Thực hiện Kế hoạch số 3937/KH-UBND ngày 09 tháng 8 tháng 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 về tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, triển khai đến các ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện ma túy từ năm 2013 - 2015 trên địa bàn huyện Cần Giờ; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Dự án “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy” trên địa bàn huyện Cần Giờ; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về tổ chức thực hiện Đề án quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn huyện Cần Giờ.

- Thường xuyên tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện, xã, thị trấn, về một số phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội đối với cá nhân, gia đình và xã hội; tuyên truyền về công tác giữ vững an ninh trật tự trong Tổ dân phố, Tổ nhân dân 31 cuộc với 1.144 lượt người tham dự. Qua công tác tuyên truyền, nhìn chung người dân nhận thức được tác hại của ma túy; đồng thời nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

2. Kết quả đạt được:

a) Phạm pháp về ma túy: So với liền kề: Không tăng, giảm (00/00); so với cùng kỳ: giảm 01 vụ (00/01), tỷ lệ giảm 100%.

b) Vi phạm hành chính: Thử test đột xuất 02 đợt - 02 đối tượng. Kết quả: 02 đối tượng dương tính với chất ma túy. Xử lý: Lập hồ sơ xử phạt hành chính.

Nhìn chung, trong tháng 10 năm 2016, các ngành chức năng từ huyện đến xã, thị trấn đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực trong công tác tuần tra, kiểm tra, gọi hỏi, răn đe đối tượng, đồng thời cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm kéo giảm tội phạm ma túy và các loại tệ nạn xã hội khác trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình trạng sử dụng ma túy còn diễn ra, phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, có phân công người canh gác mang tính tổ chức, các đối tượng này hoạt động không cố định tại một địa điểm mà di chuyển nhiều nơi, khó phát hiện.

3. Phương hướng thời gian tới:

- Các ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tăng cường thực hiện các nội dung đã phân công theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (Luật Phòng chống ma túy), một số phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội; từng bước nâng cao nhận thức của người dân để nhân dân tự phòng ngừa và nêu cao tinh thần tố giác tội phạm.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy nhằm đảm bảo chỉ tiêu kéo giảm từ nay đến năm 2020

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

H.M.T


Số lượt người xem: 1173    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm