SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
7
4
9
3
8
Tin tức sự kiện 12 Tháng Tám 2015 10:30:00 SA

Về kết quả triển khai Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về tổ chức thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Vừa qua Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo kết quả triển khai Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 như sau:

 

* Kết quả triển khai Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng theo Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:
1. Hiện trạng nuôi thủy sản vùng quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng:
- Giai đoạn 1: từ năm 2011 - 2015: tổng diện tích quy hoạch 1.209 ha; hiện trạng diện tích người dân đã đào ao trong khu vực quy hoạch 486,2 ha; diện tích người dân đưa vào sản xuất 153,35 ha.
- Giai đoạn 2: từ năm 2016 - 2020: tổng diện tích quy hoạch 708 ha; hiện trạng diện tích người dân đã đào ao trong khu vực quy hoạch 306,8 ha; diện tích người dân đưa vào sản xuất 130,49 ha.
- Giai đoạn 3: từ năm 2021 - 2025: tổng diện tích quy hoạch 483 ha; hiện trạng diện tích người dân đã đào ao trong khu vực quy hoạch 228,7 ha; diện tích người dân đưa vào sản xuất 112,75 ha.
- Sản lượng trung bình 3,5 tấn/ha.
2. Kết quả thực hiện quy hoạch: Đối với các tuyến kênh, rạch hiện hữu, đê giao thông nội đồng trong vùng Quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng bị bồi lắng, đã đầu tư nạo vét, nâng cấp (thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới), đến nay đã cơ bản hoàn thành.
* Khu vực 93 ha xã Tam Thôn Hiệp:
- Đã nạo vét các tuyến kênh hiện hữu bị bồi lắng dài 1,1km, cao trình -1.0, chiều rộng đáy kênh b = 5 ÷ 6m.
- Nâng cấp các tuyến đê giao thông nội đồng dài 2km, kết cấu đá 0×4, rộng 5 ÷ 6m, cao trình + 2.2.
* Khu vực 420 ha xã An Thới Đông:
- Đã nạo vét các tuyến kênh hiện hữu bị bồi lắng dài 8km, cao trình -1.0, chiều rộng đáy kênh b = 5 ÷ 6m.
- Nâng cấp các tuyến đê giao thông nội đồng dài 3km, kết cấu đá 0×4, rộng 5 ÷ 6m, cao trình + 2.2.
* Khu vực 450 ha xã Lý Nhơn:
- Đã nạo vét các tuyến kênh hiện hữu bị bồi lắng dài 11 km, cao trình -1.0, chiều rộng đáy kênh b = 5 ÷ 6m.
- 01 cống cấp nước lấy nước từ sông Vàm Sát để cấp nước khu vực, đang điều chỉnh dự án.
- Hệ thống cống tiêu tương đối hoàn chỉnh: 05 cống.
- Nâng cấp các tuyến đê giao thông nội đồng dài 5km, kết cấu đá 0×4, rộng 5 ÷ 6m, cao trình + 2.2.
* Những khó khăn khi triển khai thực hiện quy hoạch:
Việc triển khai quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng giai đoạn 1 tạm thời đáp ứng nhu cầu lấy nước, vận chuyển phục vụ vùng quy hoạch nuôi tôm thẻ và toàn bộ vùng sản xuất của các xã. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng các tuyến đường ngang, đào mới các tuyến kênh, xây dựng bờ bao kiểm soát lũ, xây dựng các trạm bơm cấp nước và tiêu nước, trạm điện giai đoạn 2010 - 2015 chưa thực hiện. Nguyên nhân do diện tích nuôi thủy sản của người dân nhỏ lẻ, trong quá trình thực hiện các dự án làm ảnh hưởng đến diện tích đất trồng thủy sản của người dân, do đó những hộ dân bị mất đất không đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án; đồng thời, huyện Cần Giờ chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của biển Đông, chênh lệch chân triều và đỉnh triều lớn, các cửa rạch, cửa kênh thường mở rộng ở thượng nguồn, các tuyến kênh, rạch phục vụ lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong khu vực. Việc đầu tư trạm bơm cung cấp nước và tiêu nước là chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
* Với các khó khăn trên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cũng đã đề xuất, kiến nghị với cấp trên với nội dung như sau:
Để triển khai quy hoạch phục vụ nuôi tôm thẻ chân trắng mang tính bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đề xuất trong giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư các tuyến đê bao nối với các trục đường hiện hữu, xây dựng cống cấp, cống thoát nước, nạo vét các tuyến kênh chưa thực hiện.
H.M.T

Số lượt người xem: 4364    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm