SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
7
4
6
5
4
Tin tức sự kiện 02 Tháng Sáu 2015 7:25:00 CH

Huyện Cần Giờ đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, nhiên liệu khi có bão xảy ra trên địa bàn

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai ảnh hưởng đến huyện Cần Giờ; đảm bảo huy động đầy đủ lương thực, nước uống và nhiên liệu phục vụ cho người dân khi tránh trú bão; kiên quyết không để xảy ra tình trạng ghìm hàng, tăng giá bất hợp lý sau bão, bán hàng không đúng giá niêm yết, không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của người tiêu dung; Ngày 18 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về Ban hành Phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, nhiên liệu khi có bão xảy ra trên địa bàn huyện Cần Giờ.

 

* CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHƯƠNG ÁN:
          1. Đảm bảo lương thực, nước uống và nhiên liệu phục vụ cho người dân khi tránh trú bão khi bão xảy ra trên phạm vi toàn huyện:
          1.1. Nhu cầu khi có bão:
          - Nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nước uống và nhiên liệu của người dân trên địa bàn huyện (01 ngày) như sau:
          + Gạo: 0,5 kg/người/ngày x 75.432 người = 37.716 kg
          + Nước uống (ưu tiên phục vụ cho đối tượng phải di dời): 1,5 lít/người/ngày x 11.946 người = 17.919 lít/ngày
          + Mức tiêu thụ về nhiên liệu của toàn huyện là 19.300 lít/ngày (khi có bão xảy ra sẽ ưu tiên cho phương tiện cứu hộ, cứu nạn và sơ tán, di dời).
          1.2. Khả năng đảm bảo:
          * Nguồn huy động: Nguồn dự trữ trong dân có thể huy động khi có bão xảy ra:
          - Lương thực: trên địa bàn huyện có 127 điểm kinh doanh gạo, mì gói: Gạo: 146,4 tấn, Mì gói: 95.928 gói, Nước uống (đóng bình, đóng chai): 92.950 lít.
          - Nhiên liệu: hiện trên địa bàn huyện có 09 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với lượng dự trữ bình quân là 176.000 lít.
          * Khả năng đảm bảo: Như vậy, tính theo nhu cầu của người dân khi có bão so với nguồn huy động trong dân thì khả năng đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhiên liệu trên địa bàn huyện như sau:
          - Về lương thực (gạo, mì gói): đảm bảo cung cấp đủ trong 04 ngày gồm: 37.716 kg/ngày x 03 ngày = 113.148 kg gạo; còn lại 33.252 kg gạo và 95.928 gói mì có thể cung ứng thêm trong 01 ngày.
          - Về nước uống: 17.919 lít/ngày x 5 ngày = 89.595 lít, đảm bảo cung ứng trong 05 ngày, dư 3.355 lít.
          - Về nhiên liệu: Nguồn nhiên liệu dự trữ toàn huyện đảm bảo cung ứng trong 09 ngày: 19.300 lít/ngày x 9 ngày = 173.700 lít, dư 2.300 lít.
          Trường hợp khi bão kéo dài trên 04 ngày, Phòng Kinh tế liên hệ Sở Công thương thành phố hỗ trợ tác động các doanh nghiệp cung ứng lương thực, nước uống với số lượng: gạo 35 tấn/ngày; nước uống (loại 21 lít/bình) 400 bình/ngày; về nhiên liệu 15.000 lít/ngày (nếu bão kéo dài trên 09 ngày).
          2. Đảm bảo lương thực, nước uống và nhiên liệu phục vụ cho người dân tránh trú bão khi bão xảy ra trên phạm vi từng xã, thị trấn:
          2.1. Xã Thạnh An: Toàn xã có 4.689 nhân khẩu, khi có thiên tai xảy ra phải di dời toàn xã 4.689 nhân khẩu về thị trấn Cần Thạnh. Do đó, sẽ tính việc đảm bảo lương thực, thực phẩm và nước uống của 4.689 nhân khẩu xã Thạnh An về cho thị trấn Cần Thạnh.
          2.2. Thị trấn Cần Thạnh: Có 11.828 nhân khẩu, khi có thiên tai xảy ra phải di dời 998 nhân khẩu.
          a. Nhu cầu nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và nước uống phục vụ cho dân thuộc xã Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh:
          - Gạo: (4.689 + 11.828) người x 0,5 kg/người/ngày = 8.259 kg/ngày.
          - Nước uống: (4.689 + 998) người x 1,5 lít/người/ngày = 8.531 lít/ngày.
          - Nhiên liệu: hiện 03 cửa hàng xăng dầu trên đia bàn thị trấn Cần Thạnh ngoài cung ứng cho thị trấn còn cung ứng cho xã Thạnh An với tổng mức tiêu thụ bình quân là 6.000 lít/ngày (khi có bão xảy ra nguồn nhiên liệu trên ưu tiên cung ứng cho các phương tiện phục vụ công tác di dời và tìm kiếm cứu nạn)
          b. Khả năng cung ứng và huy động trong dân tại thị trấn Cần Thạnh:
          - Lương thực: Gạo: 30 tấn, Mì gói: 14.800 gói, Nước uống: 9.400 lít
          - Nhiên liệu: trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh có 03 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với lượng dự trữ bình quân là 90.000 lít.
          c. Khả năng đảm bảo:
          - Về lương thực (gạo, mì gói): đảm bảo cung cấp đủ trong 03 ngày cho cả xã Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh (2.345 + 5914) kg/ngày x 03 ngày = 24.776 kg gạo; còn lại 5.225 kg gạo và 14.800 gói mì có thể cung ứng thêm gần 01 ngày)
          - Nước uống: có 9.400 lít nước đóng bình và đóng chai ưu tiên cho nhu cầu của 5.687 người (xã Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh) phải di dời, đảm bảo cung ứng trong 01 ngày (5.687 người x 1,5 lít/ngày = 8.531 lít, còn 870 lít).
          - Nhiên liệu: Nguồn nhiên liệu dự trữ của thị trấn Cần Thạnh đảm bảo cung ứng cho xã Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh trong 15 ngày (6.000 lít/ngày x 15 ngày = 90.000 lít)
          Trường hợp bão kéo dài trên 01 ngày, Phòng Kinh tế phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên hệ các hộ kinh doanh lương thực thực phẩm tại các xã trên địa bàn huyện để điều tiết đảm bảo cung ứng cho người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ liên hệ Sở Công thương thành phố hỗ trợ tác động các doanh nghiệp cung ứng lương thực, nước uống với số lượng: gạo 08 tấn/ngày; nước uống (loại 20 lít) 451 bình/ngày.
          2.3. Xã Long Hòa: Có 11.768 nhân khẩu, khi có thiên tai xảy ra phải di dời 3.500 nhân khẩu.
          a. Nhu cầu nhiên liệu, lương thực và nước uống:
          - Gạo: 11.768 người (trong đó có 3.500 người phải di dời) x 0,5 kg/người/ngày = 5.884 kg/ngày.
          - Nước uống (ưu tiên cho đối tượng phải di dời): 3.500 người x 1,5 lít/người/ngày = 5.250 lít/ngày.
          - Nhiên liệu: mức tiêu thụ bình quân 3.800 lít/ngày (khi có bão xảy ra ưu tiên cung ứng cho 01 xe buýt loại 50 chỗ, 08 xe buýt loại 25 chỗ phục vụ công tác di dời).
          b. Khả năng huy động của toàn xã:
          - Lương thực: Gạo: 17,7 tấn, Mì gói: 37.200 gói, Nước uống: 20.000 lít.
          - Nhiên liệu: hiện trên địa bàn xã có 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với lượng dự trữ bình quân là 21.000 lít.
          c. Khả năng đảm bảo: 
          - Về lương thực (gạo, mì gói): huy động trong dân đảm bảo cung cấp đủ trong 4 ngày (5.884 kg/ngày x 3 ngày = 17.652 kg gạo, còn lại 48 kg gạo và 37.200 gói mì có thể cung ứng thêm cho người dân trong 01 ngày)
          - Nước uống: 20.000 lít nước đóng bình và đóng chai ưu tiên cho nhu cầu của 3.500 người phải di dời, đảm bảo cung ứng trong 03 ngày (5.250 lít/ngày x 3 ngày = 15.750 lít, dư 4.250 lít).
          - Nhiên liệu: nguồn nhiên liệu dự trữ của xã Long Hòa đảm bảo cung ứng trong 05 ngày (3.800 lít/ngày x 5 ngày = 19.000 lít, dư 1.000 lít).
          Trường hợp bão kéo dài trên 03 ngày, Phòng Kinh tế phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên hệ các hộ kinh doanh lương thực, thực phẩm tại các xã trên địa bàn huyện để điều tiết đảm bảo cung ứng cho người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ liên hệ Sở Công thương thành phố tác động các doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng lương thực, nước uống với số lượng: gạo 6 tấn/ngày, nước uống (loại 20 lít) 300 bình/ngày.
          2.4. Xã Lý Nhơn: Có 6.078 nhân khẩu, khi có thiên tai xảy ra phải di dời 542 nhân khẩu.
          a. Nhu cầu nhiên liệu, lương thực và nước uống:
          - Gạo: 6.078 người (trong đó có 542 người phải di dời) x 0,5 kg/người/ngày = 3.039 kg/ngày.
          - Nước uống (ưu tiên cho đối tượng phải di dời): 542 người x 1,5 lít/người/ngày = 813 lít/ngày.
          - Nhiên liệu: mức tiêu thụ bình quân 2.000 lít/ngày (khi có bão xảy ra ưu tiên cung ứng cho 06 phương tiện đường thủy, 09 xe buýt loại 25 chỗ ngồi và 06 xe tải nhẹ phục vụ công tác di dời).
          b. Khả năng huy động của toàn xã:
          - Lương thực: Gạo: 15 tấn, Mì gói: 2.400 gói, Nước uống: 9.600 lít.
          - Nhiên liệu: hiện trên địa bàn xã có 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với lượng dự trữ bình quân là 10.000 lít.
          c. Khả năng đảm bảo: 
          - Về lương thực (gạo, mì gói): huy động trong dân đảm bảo cung cấp đủ trong 05 ngày (3.039 kg/ngày x 05 ngày = 12.156 kg gạo, còn dư 2.844 kg và 2.400 gói mì tôm có thể đảm bảo thêm 01 ngày).
          - Nước uống (9.600 lít nước đóng bình và đóng chai ưu tiên cho nhu cầu của 542 người phải di dời) đảm bảo cung ứng trong 11 ngày (813 lít/ngày x 11 ngày = 8.943 lít, dư 657 lít).
          - Nhiên liệu: nguồn nhiên liệu dự trữ của xã Lý Nhơn đảm bảo cung ứng trong 05 ngày (2.000 lít/ngày x 5 ngày = 10.000 lít).
          Trường hợp bão kéo dài trên 05 ngày, Phòng Kinh tế phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên hệ các hộ kinh doanh lương thực thực phẩm tại các xã trên địa bàn huyện để điều tiết đảm bảo cung ứng cho người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ liên hệ Sở công thương thành phố hỗ trợ tác động các doanh nghiệp cung ứng gạo với số lượng 03 tấn/ngày, nước uống loại bình (21 lít) 52 bình/ngày.
          2.5. Xã An Thới Đông: Có 14.735 nhân khẩu, khi có thiên tai xảy ra phải di dời 693 nhân khẩu.
          a. Nhu cầu nhiên liệu, lương thực và nước uống:
          - Gạo: 14.735 người (trong đó có 693 người phải di dời) x 0,5 kg/người/ngày = 7.368 kg/ngày.
          - Nước uống (ưu tiên cho đối tượng phải di dời): 693 người x 1,5 lít/người/ngày = 1.040 lít/ngày.
          - Nhiên liệu: hiện 02 cửa hàng xăng dầu trên đia bàn xã An Thới Đông ngoài cung ứng cho xã còn cung ứng cho xã Tam Thôn Hiệp với tổng mức tiêu thụ bình quân là 4.500 lít/ngày, ước tính riêng xã An Thới Đông là 3.000 lít/ngày (khi có bão xảy ra ưu tiên cung ứng cho 05 xe buýt loại 50 chỗ ngồi, 03 xe buýt loại 25 chỗ ngồi và 15 phương tiện trọng tải từ 03 đến 8 tấn phục vụ công tác di dời)
          b. Khả năng huy động của toàn xã:
          - Lương thực: Gạo: 12,5 tấn, Mì gói: 14.400 gói, Nước uống: 7.550 lít.
          - Nhiên liệu: hiện trên địa bàn xã có 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với lượng dự trữ bình quân là 25.000 lít.      
          c. Khả năng đảm bảo: 
          - Về lương thực (gạo, mì gói): huy động trong dân đảm bảo cung cấp đủ trong 02 ngày (7.368 kg/ngày, còn lại 5.133 kg gạo và 14.400 gói mì đảm bảo cung ứng thêm 01 ngày).
          - Nước uống (7.550 lít nước đóng bình và đóng chai ưu tiên cho nhu cầu của 693 người phải di dời) đảm bảo cung ứng trong 07 ngày (1.040 lít/ngày x 7 ngày = 7.280 lít).
          - Nhiên liệu: nguồn nhiên liệu dự trữ của xã An Thới Đông đảm bảo cung ứng trong 05 ngày (3.000 lít/ngày x 5 ngày = 15.000 lít, dư 10.000 lít cung ứng cho xã Tam Thôn Hiệp).
          Trường hợp bão kéo dài trên 03 ngày, Phòng Kinh tế phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên hệ các hộ kinh doanh lương thực thực phẩm tại các xã trên địa bàn huyện để điều tiết đảm bảo cung ứng cho người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ liên hệ Sở Công thương thành phố hỗ trợ tác động các doanh nghiệp cung ứng gạo với số lượng 07 tấn/ngày.
          2.6. Xã Tam Thôn Hiệp: Toàn xã có 5.800 nhân khẩu, khi có thiên tai xảy ra phải di dời 607 nhân khẩu.
          a. Nhu cầu nhiên liệu, lương thực và nước uống:
          - Gạo: 5.800 người (trong đó có 607 người phải di dời) x 0,5 kg/người/ngày = 2.900 kg/ngày.
          - Nước uống (ưu tiên cho đối tượng phải di dời): 607 người x 1,5 lít/người/ngày = 911 lít/ngày.
          - Nhiên liệu: lượng tiêu thụ nhiên liệu ước 1.500 lít/ngày được cung cấp bởi 02 cửa hàng trên địa bàn xã An Thới Đông (khi có bão xảy ra ưu tiên cung ứng cho phương tiện tham gia di dời đường thủy: 05 phương tiện có trọng tải 05 tấn, 03 phương tiện có trọng tải từ 8 - 10 tấn, 01 cano công suất 115CV, 01 cano công suất 60CV, 01 xà lan và 05 phương tiện khác; đường bộ: 09 xe buýt loại 25 chỗ, 05 xe từ 4 đến 7 chỗ, 08 xe tải nhẹ từ 1,5 đến 2,5 tấn).
          b. Khả năng huy động của toàn xã:
          - Lương thực: Gạo: 20 tấn, Mì gói: 2.000 gói, Nước uống: 40.000 lít.
          - Nhiên liệu: hiện trên địa bàn xã không có cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nguồn xăng dầu cung cấp cho xã chủ yếu được cung cấp bởi 02 cửa hàng trên địa bàn xã An Thới Đông với số lượng 10.000 lít). 
          c. Khả năng đảm bảo: 
          - Về lương thực (gạo, mì gói) huy động trong dân đảm bảo cung cấp đủ trong 06 ngày (2.900 kg/ngày x 6 ngày = 17.400 kg gạo, dư 2.600 kg và 2.000 gói mì có thể đáp ứng thêm 01 ngày)
          - Nước uống (40.000 lít nước đóng bình và đóng chai ưu tiên cho nhu cầu của 607 người phải di dời) đảm bảo cung ứng trên 05 ngày (911 lít/ngày x 5 ngày = 4.554 lít, dư 35.445 lít)
          - Nhiên liệu: với lượng tiêu thụ ước 1.500 lít/ngày thì có khả năng đáp ứng được 06 ngày (1.500 lít/ngày x 6 ngày = 9.000 lít, dư 1.000 lít), từ nguồn nhiên liệu tại 02 cửa hàng xăng dầu thuộc xã An Thới Đông
          Trường hợp bão kéo dài trên 03 ngày, thì khả năng huy động tại xã về lương thực, thực phẩm có thể đáp ứng thêm 02 ngày. Phòng Kinh tế phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên hệ các hộ kinh doanh lương thực thực phẩm tại các xã trên địa bàn huyện để điều tiết đảm bảo cung ứng cho người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ liên hệ Sở Công thương thành phố hỗ trợ tác động các doanh nghiệp cung ứng gạo với số lượng 03 tấn/ngày, nước uống (loại bình 20 lít) 63 bình/ngày.
          2.7. Xã Bình Khánh: Toàn xã có 20.534 nhân khẩu, khi có thiên tai xảy ra phải di dời 917 nhân khẩu.
          a. Nhu cầu nhiên liệu, lương thực và nước uống:
          - Gạo: 20.534 người (trong đó có 917 người phải di dời) x 0,5 kg/người/ngày = 10.267 kg/ngày.
          - Nước uống (ưu tiên cho đối tượng phải di dời): 917 người x 1,5 lít/người/ngày = 1.376 lít/ngày. 
          - Nhiên liệu: mức tiêu thụ bình quân 3.000 lít/ngày (khi có bão xảy ra ưu tiên cung ứng cho 15 xe buýt loại 25 chỗ và 06 phương tiện đường thủy trọng tải 10 tấn).
          b. Khả năng huy động của toàn xã:
          - Lương thực: Gạo: 46,2 tấn, Mì gói: 11.928 gói, Nước uống: 3.000 lít.
          - Nhiên liệu: hiện trên địa bàn xã có 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với lượng dự trữ bình quân là 30.000 lít.
          c. Khả năng đảm bảo: 
          - Về lương thực (gạo, mì gói) huy động trong dân đảm bảo cung cấp đủ trong 04 ngày (10.267 kg/ngày x 04 ngày = 41.068 kg gạo, còn lại 5.132 kg gạo và 11.928 gói mì có thể cung ứng trong 0,5 ngày).
          - Nước uống (3.000 lít nước đóng bình và đóng chai ưu tiên cho nhu cầu của 917 người phải di dời) đảm bảo cung ứng trong 02 ngày (1.376 lít/ngày x 2 ngày = 2.752 lít, dư 248 lít).
          - Nhiên liệu: nguồn nhiên liệu dự trữ tại 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã đảm bảo cung ứng trong 10 ngày (3.000 lít/ngày x 10 ngày = 30.000 lít).
          Trường hợp bão kéo dài trên 03 ngày, Phòng Kinh tế phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn liên hệ các hộ kinh doanh lương thực thực phẩm tại các xã trên địa bàn huyện để điều tiết đảm bảo cung ứng cho người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ liên hệ Sở Công thương thành phố hỗ trợ tác động các doanh nghiệp cung ứng nước uống với số lượng 70 bình 20 lít/ngày.
* CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Phòng Kinh tế:
          - Chủ trì phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy động lương thực, nước uống và nhiên liệu trong dân nhằm đảm bảo về lương thực, nước uống cho người dân (số người phải di dời khi có bão), đảm bảo về nhiên liệu (ưu tiên phục vụ cho công tác di dời, cứu hộ);
          - Chủ động liên hệ Sở Công thương thành phố, các doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng lương thực, nước uống và nhiên liệu khi bão xảy ra.
          2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; tăng cường công tác kiểm tra giá kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng ghìm hàng, nâng giá, bán không đúng giá niêm yết, bán hàng không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của người tiêu dùng.
          3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân; đồng thời tổ chức cứu trợ, giúp đỡ về lương thực, thực phẩm, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, khó khăn.
          4. Đài Truyền thanh huyện: Thông báo kịp thời và rộng rãi trên hệ thống phát thanh huyện, xã, thị trấn cho nhân dân biết rõ về tình hình và diễn biến của thời tiết để người dân có phương án phòng tránh và đối phó kịp thời;
          5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
          - Xây dựng Phương án chi tiết để triển khai phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và chủ động phòng tránh, ứng phó đạt hiệu quả cao.
          - Phân công cán bộ trực 24/24 khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; thông báo ngay tình hình diễn biến của thời tiết trên các phương tiện truyền thông để người dân kịp thời chủ động phòng tránh; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn biết để có biện pháp xử lý kịp thời;
          - Huy động lực lượng gồm Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, lực lượng Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên… hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm đến nơi sơ tán dân. Đồng thời bố trí lực lượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ dân khi cần thiết.
          - Chủ động liên hệ, nắm bắt lượng lương thực thực phẩm hiện có tại các điểm kinh doanh trên địa bàn để kịp thời huy động lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước uống… đáp ứng nhanh và đủ cho nhân dân khi phải di dời.
H.M.T

Số lượt người xem: 2815    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm