SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
7
6
2
4
6
Tin tức sự kiện 09 Tháng Tám 2013 2:25:00 CH

Hội Liên hiệp Phụ nữ và Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 -2015

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của gia đình, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình, về quyền và nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và hỗ trợ hội viên, phụ nữ có điều kiện thực hiện tốt công tác gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, phát triển bền vững, thực sự là tổ ấm của mọi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần thực hiện có hiểu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, các nội dung chiến lược phát triển của gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đại biểu phụ nữ TP.HCM lẩn thứ IX. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Phòng văn hóa thông tin đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 4646/CTPH của Bộ VHTTDL- Hội LHPN thành phố về việc đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 -2015;

 

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Nhất là Chỉ thị số 49/2005/CT -TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, cung cấp các kiến thức, kỹ năng, giáo dục các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò của gia đình; quyền, nghĩa vụ của gia đình; kỹ năng sống, tổ chức cuộc sống gia đình; mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình với giáo dục bình đẳng giới, dân số, sức khỏe sinh sản, xóa đói giảm nghèo nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống trong gia đình, quan tâm chăm lo gia đình văn hóa nhằm tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đời sống gia đình; Phối hợp đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng người phụ nữ có đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ chủ động tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và lực lượng tuyên truyền viên của Hội về công tác gia đình; các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.giai đoạn 2010 -2015.
 Hàng năm phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao gia đình ở cấp huyện và xã, thị trấn; biên soạn và cung cấp tài liệu giáo dục về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp phong tục tập quán trình độ văn hóa của phụ nữ tại địa phương; Phối hợp thực hiện chủ đề hàng năm, phát động và tổ chức “Ngày hội gia đình và tuổi thơ” vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các hoạt động về truyền thông, phòng, chống bạo lực gia đình nhân ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ngày 25/11. Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam cấp huyện và Hướng dẫn Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tại xã, thị trấn; Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng phát triển gia đình Việt Nam, về vai trò của phụ nữ trong gia đình dưới nhiều hình thức: biểu dương, tôn vinh các gia đình tiêu biểu về đạo đức thực hiện lối sống văn hóa gia đình, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm các chủ đề liên quan.
Diệu Linh

Số lượt người xem: 4271    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm