SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
7
6
0
6
9
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tư 2013 9:30:00 SA

Hội nghị tổng kết năm 2012 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều ngày 17/04/2013, HU đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

               Trong năm 2012, công tác triển khai, quán triệt việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện đã hoàn thành tốt, góp phần làm chuyển biến nhận thức thành những hành động thiết thực cụ thể trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác triển khai thực hiện “việc làm theo”, “việc làm nêu gương” đã được các cấp ủy Đảng quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện. Đã có 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch và chương trình (công trình) thiết thực và 1556/1614 đạt tỷ lệ 94,40% cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo. Qua đó, đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng tại cơ sở; đồng thời, tạo chuyển biến trong các hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả làm việc với tinh thần "Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Mục đích của việc học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện “việc làm theo”, “việc làm thiết thực” của tập thể, cá nhân năm 2013 đó là tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ: “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác hồ tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chính vì thế cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên và nhân dân xem đây là nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới. Tập trung nghiên cứu đăng ký “việc làm theo” và ”việc làm thiết thực” của tập thể, cá nhân sát với yêu cầu, cụ thể, hiệu quả góp phần cùng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013.
Nhân dịp này, BTV HU đã khen thưởng cho 32 tập thể va 33 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2012.
HN

Số lượt người xem: 3409    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm