SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
7
4
9
3
1
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười Hai 2012 9:30:00 SA

Kết quả 5 năm xây dựng xã hội học tập (2008-2012) trên địa bàn huyện Cần Giờ

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; ngày 31 tháng 10 năm 2008, HU Cần Giờ xây dựng Chương trình hành động số 37-CTr/HU và UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 về xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Cần Giờ nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn, triển khai có hiệu quả các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Qua 5 năm (2008-2012) triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng xã hội học tập; chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất được đầu tư, góp phần đáp ứng những nhu cầu học tập của người dân. Công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội và quá trình nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước là tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện trong giai đoạn hiện nay.
Huyện Cần Giờ đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2009 và giữ vững các chỉ tiêu về chuẩn phổ cập đến nay. Trình độ học vấn bình quân của người dân vào năm 2008 là lớp 8,2; năm 2012 là lớp 8,7. Ngành học mầm non đã hình thành được 11 trường, trong đó có 5 trường mầm non (02 trường đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1) và 6 trường mẫu giáo với trên 2.700 cháu. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kiểm tra và đang đề nghị UBND thành phố xem xét ra Quyết định công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong năm 2012.
Bậc tiểu học hàng năm đã huy động 100% trẻ ra lớp; 15/15 trường và 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày; trong đó có 01 trường tổ chức học bán trú, các xã, thị trấn đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Bậc THCS hàng năm đều huy động trên 98% trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6, tỉ lệ tốt nghiệp THCS hàng năm đạt trên 99%. Tỷ lệ xóa mù chữ cho người trong độ tuổi đạt 98,99%.
Hiện nay, trên địa bàn 7 xã, thị trấn tổng số cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách là 273 người, trong đó, trình độ đại học 44 người, chiếm tỷ lệ 16,12%, cao đẳng 14 người, chiếm tỷ lệ 5,12%. Hiện đang đào tạo trình độ trên đại học 01 người, trình độ đại học là 55 người; 100% cán bộ, công chức xã, thị trấn được học tập, bồi dưỡng kiến thức trên các lĩnh vực mình phụ trách như quản lý nhà nước, pháp luật, kinh tế và xã hội.
Nông dân, ngư dân cũng được tổ chức đào tạo, tập huấn, tham quan, học hỏi về kỹ thuật, phương pháp, quy trình, mô hình sản xuất, kinh doanh mới. Về công tác khuyến nông, khuyến ngư: đã tổ chức 111 buổi tập huấn, 39 buổi hội thảo, 37 đợt tham quan học tập kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi và phòng ngừa dịch bệnh cho tôm sú, tôm thẻ chân trắng, sử dụng thức ăn, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật phòng ngừa dịch bệnh trên nghêu, phổ biến chương trình kiểm soát nhuyễn thể, giải pháp thành lập Hợp tác xã nuôi nghêu… cho 6.219 lượt người tham dự. Về khai thác, đánh bắt thủy sản: đã tổ chức 06 lớp tập huấn các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực khai thác đánh bắt thủy sản, tuyên truyền phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố với 1.137 lượt người tham dự, tổ chức 05 lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên và cấp giấy chứng nhận cho 382 người; 01 buổi hội thảo bàn các giải pháp khắc phục khai thác thủy sản lạm sát của nghề rập xếp cho 60 người tham dự. Về nông nghiệp: tổ chức 26 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng lúa, các biện pháp phòng trừ bệnh trên cây ăn trái cho 680 người tham dự; 10 buổi hội thảo về phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa cho 300 người tham dự; tổ chức 05 đợt tập huấn và 02 buổi hội thảo về kỹ thuật sản xuất muối trải bạt tại xã Thạnh An, Lý Nhơn với 500 người tham dự.
Công tác đào tạo nghề ngắn hạn từ năm 2008 đến nay đã đào tạo 2.626 học viên. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong toàn huyện là 43,14% (16.049/ 37.395 lao động trong độ tuổi). Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện còn phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp nghề thuộc thành phố tổ chức 180 lớp đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ bậc sơ cấp, trung cấp và đại học với 19.342 lượt học viên theo học. Đã có 7/7 Trung tâm Học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn được thành lập và bước đầu đi vào hoạt động. Các trung tâm được đầu tư thêm từ ngân sách địa phương đã liên kết bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người dân lao động; dạy tin học, ngoại ngữ cho 1.501 lượt học viên. Trong 5 năm qua có 39.625 lượt người lao động tham gia học tập các loại hình tại các Trung tâm Học tập cộng đồng.
Hoạt động khuyến học, khuyến tài của Hội khuyến học đã từng bước đi vào nền nếp, củng cố và nâng cao số lượng hội viên, chi hội; số chi hội được nâng từ 45 lên 69 chi hội, số hội viên từ 1.346 lên 2.107 hội viên. Trong 05 năm đã vận động được 25.646 suất học bổng với số tiền 24.999.579.000 đồng để chăm lo học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng cho học sinh đậu vào đại học, khen thưởng học sinh giỏi, khen thưởng cho gia đình hiếu học, hổ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ học.
Để đạt những kết quả này, hàng năm huyện đều có kế hoạch cụ thể triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, có sơ tổng kết 6 tháng và cuối năm, năm 2010 đã có tổng kết 3 năm. Ngành giáo dục đã nhanh chóng khắc phục những tồn tại yếu kém về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các Trung tâm Học tập cộng đồng; phân công cụ thể trách nhiệm và có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể, hội khuyến học nhằm đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Xây dựng cơ chế phối hợp, liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá thi đua. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, gắn việc xây dựng xã hội học tập với các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa; xóa mù chữ nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người dân lao động nông thôn. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề huyện chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện ban hành chế độ chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ cho người học, nhằm thu hút người dân lao động tham gia học tập.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc xây dựng xã hội học tập ở huyện vẫn còn nhiều việc cần phải đầu tư nghiên cứu tìm giải pháp tối ưu, phục vụ nâng cao dân trí đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc phát triển kinh tế huyện. Các Trung tâm Học tập cộng đồng ở xã, thị trấn đã được thành lập nhưng chưa hình thành được rõ nét mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực để thu hút đông đảo người dân tham gia. Đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, chưa đạt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho huyện. Chưa triển khai được việc xây dựng, mở rộng Trung tâm Dạy nghề tại xã Bình Khánh. Tổ chức Hội Khuyến học tuy có phát triển tại xã, thị trấn nhưng hội viên chưa nhiều, sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các ngành, các cấp chưa có sự gắn kết chặt chẽ để thực hiện mục tiêu đề ra, hoạt động tập trung nhằm phát triển giáo dục chính quy, chưa chú trọng nhiều đến mảng học tập phi chính quy và các hoạt động trợ giúp việc học tập suốt đời.
Trên cơ sở thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/HU ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT-TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chương trình Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực của huyện giai đoạn 2012-2015, huyện Cần Giờ xác định mục tiêu xây dựng xã hội học tập đến năm 2015 bao gồm: Giữ vững mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học và tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu thực hiện nhằm đạt trên 80% vào năm 2015; duy trì và củng cố kết quả phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học; xoá mù chữ cho 250 người trong độ tuổi 35-45 còn mù chữ; phấn đấu ít nhất 61% nông dân trong huyện được tham gia các lớp học ngắn hạn về nuôi thủy sản, làm muối, đánh bắt thủy hải sản, các kỹ năng bảo vệ môi trường sinh thái, trồng rừng… ít nhất 70% người lao động tự do được đào tạo nghề ngắn hạn và 5% được đào tạo nghề chính qui. Đầu tư xây dựng 1 trường Trung học nghề có nội trú tại huyện, trước mắt với sự hỗ trợ của thành phố, hình thành 1 phân hiệu trường Trung học nghề trên cơ sở gắn kết hoạt động với Trung tâm Dạy nghề huyện. Các Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân cán bộ công nhân chức.
H.A.T

Số lượt người xem: 3893    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm