SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
7
6
4
0
3
Tin tức sự kiện 01 Tháng Sáu 2012 2:45:00 CH

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTtHĐ/TU trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTtHĐ/TU của Thành uỷ về lãnh đạo thực hiện những giải pháp chủ yếu tâp trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội, BTV Huyện uỷ đã ban hành chỉ thị số 04 để thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ. Qua 1 năm thực hiện đã đạt được nhiểu kết quả quan trọng, cụ thể: trên địa huyện đã tiết kiệm được 1 triệu kw điện; mở 20 điểm bán hàng bình ổn giá, tổ chức được 24 đợt bán hàng bình ổn giá tại các xã – thị trấn; vận động 100% chủ nhà trọ cam kết không tăng giá thuê phòng trọ; huyện đã đào tạo nghề cho 1.240 lao động, vượt 3% kế hạoch, giải quyết việc làm cho 5.050 lao động, vượt 1% kế hoạch; Có 7.579 lượt hộ và đối tượng nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền 790 tỷ đồng; trợ cấp xã hội cho người nghèo ở địa bàn trên 7 tỷ đồng v.v…

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo thực hiện những giải pháp chủ yếu tâp trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2012
và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cần Giờ, Ban thường vụ Huyện uỷ đã ban hành kế hoạch số 44-KH/HU ngày 3/5/2012 về vấn đề này. Nhằm tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 06 của Thành uỷ trên địa bàn huyệnh, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, atọ diều kiện để huyện phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện vấn dề này Huyện uỷ yêu cầu các dịa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao tính năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phó. Qua đó đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2012 và những năm tiếp theo.
Những nhiệm vụ, giải pháp cũng đã được đặt ra hết sức cụ thể đó là Góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Thành uỷ.
Đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTtHĐ/TU của Thành uỷ về lãnh đạo thực hiện những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cần Giờ là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Vì vậy các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị, các tầng lớp nhân dân cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa với những việc làm cụ thể, thiết thực như tiết kiệm chi thường xuyên; thực hiện chính sách bình ổn giá để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi từ chương trình này; tăng cường công tác vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị tiết kiệm 10% sản lượng điện tiêu thụ; Huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân ...
BL

Số lượt người xem: 3237    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm