Kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (09/01/2020)
Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, nằm về phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố 50km theo đừng chim bay, chiều dài từ Bắc xuống Nam là 35km, từ Đông sang Tây là 30km; nằm giữa 02 cửa sông chính là sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp. Diện tích tự nhiên của huyện là 70.421,58 ha, với đất cát khoảng 6.704 ha (chiếm 9,52%), đất mặn 25.559 ha (chiếm 36,29 ha), phần còn lại là đất phèn (chiếm 54,19%); diện tích rừng ngập mặn Cần Giờ trên 33.000 ha (chiếm trên 45% diện tích tự nhiên của huyện), có trên 20.000 ha mặt nước biển sử dụng cho đánh bắt thủy hải sản gần bờ, 10.000 ha đất và mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn và gần 1.500 ha đất sản xuất muối.
Phải vượt “Vũ Môn” để đạt huyện Nông thôn mới (20/06/2014)
Năm 2008 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp nông dân, nông thôn (NN-ND-NT) và những chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác này, Cần Giờ bắt tay vào cuộc cho việc thực hiện “tam nông” với niềm tin vào một tương lai sáng hơn cho huyện nghèo nhất thành phố. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Trung ương về “tam nông” là những định hướng quan trọng, đem lại luồng sinh khí mới, tạo niềm tin và cỗ vũ sức sáng tạo to lớn của cộng đồng dân cư nông thôn nói chung và nông thôn Cần Giờ nói riêng..