SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
8
2
7
2
6
0
Phổ biến chế độ - chính sách 10 Tháng Bảy 2019 12:45:00 CH

Tờ rơi tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến

Với mục tiêu cùng thành phố xây dựng "chính quyền điện tử", Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã đưa vào sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Nhằm khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân huyện đã phát hành tờ rơi tuyên truyền những ưu điểm của Dịch vụ công trực tuyến đến người dân trên toàn huyện

Số lượt người xem: 51    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm