SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
3
3
5
6
4
4
Phổ biến chế độ - chính sách 07 Tháng Năm 2019 2:25:00 CH

Giới thiệu về chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại

Thực hiện công văn số 1975/STP-BTTP này 10 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc tăng cường phối hợp tuyên truyền về hoạt động lập vi bằng của Thưa phát lại; Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thực hiện đăng tải tờ gấp giới thiệu về chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại

 

Tải tờ gấp tuyên truyền về (tại đây).


Số lượt người xem: 71    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm