Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Chế độ, Chính sách pháp luật times .

Thông tin cập nhật nhanh nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 (Theo Bộ Y tế) (13/05/2020)
Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 - Từ Website của Bộ Y tế
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và một số văn bản liên quan (04/05/2020)
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 2030/KH-UBND về tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và một số văn bản liên quan
Về tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (04/05/2020)
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 2029/UBND về tiếp tục triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 28 tháng 4 năm 2020) (29/04/2020)
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 1965/BC-UBND về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 28 tháng 4 năm 2020)
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 (29/04/2020)
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1920/KH-UBND về tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020
Các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/04/2020)
Ngày 23 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 05 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Triển lãm “Tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 vì một Việt Nam an toàn, khỏe mạnh”- Theo Website Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố (21/04/2020)
Vừa qua Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố đã tổ chức triển lãm “Tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 vì một Việt Nam an toàn, khỏe mạnh
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng đại dịch Covid –19” - Theo Website Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố (21/04/2020)
Vừa qua Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố đã tổ chức triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng đại dịch Covid –19”