Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Chế độ, Chính sách pháp luật times .

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 (03/04/2020)
Ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 cho 147 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thông tin cập nhật nhanh nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 (Theo Bộ Y tế) (01/04/2020)
Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 - Từ Website của Bộ Y tế
Hạn chế hoạt động các bến khách ngang sông và bến thủy nội địa đưa rước hành khách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (01/04/2020)
Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1451/UBND Về việc hạn chế hoạt động các bến khách ngang sông và bến thủy nội địa đưa rước hành khách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cần Giờ (01/04/2020)
Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 1453/TB-UBND Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cần Giờ
Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (01/04/2020)
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1406/UBND Về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Huyện Cần Giờ triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (01/04/2020)
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1438/UBND Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 19/3/2020) (20/03/2020)
Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Báo cáo số 1122/BC-UBND về Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 19/3/2020)
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 (20/03/2020)
Ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 cho 147 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hướng dẫn Công dân khai báo Y tế (16/03/2020)
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về thực hiện khai báo y tế toàn dân, mời bạn tham gia thực hiện khai báo y tế toàn dân
Về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu. (16/03/2020)
Ngày 15 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1033/UBND Về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu.