Thành tựu 45 năm phát triển của huyện Cần Giờ (15/04/2020)
Trước ngày 30/4/1975, Cần Giờ là một quận của thành phố Sài Gòn, có căn cứ quân sự tiền tiêu của địch, canh phòng cho con đường thủy huyết mạch từ Biển Đông vào Sài Gòn. Xung quanh đồn bốt địch là những vùng dân cư nghèo nàn, lạc hậu, gánh chịu nhiều cuộc hành quân bố ráp của địch. Hơn 02 triệu tấn bom đạn, 04 triệu lít chất độc hóa học đã biến rừng ngập mặn thành bình địa, trơ trụi, hệ sinh thái môi trường bị biến đổi nghiêm trọng.
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thương mại huyện Cần Giờ đến năm 2015. (09/08/2013)
Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015: theo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Cần Giờ phấn đấu tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94) tăng bình quân hàng năm là 13%. Để đạt tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế như trên, cơ cấu kinh tế huyện đến năm 2015 sẽ chuyển dịch theo hướng từng bước tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp.
Định hướng phát triển ngành du lịch huyện đến năm 2015 (10/07/2012)
Huyện Cần Giờ có diện tích tự nhiên 70.421 ha, nằm ven biển đông, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 50 km theo đường chim bay, có khu rừng ngập mặn lớn thứ 2 ở nước ta, có bờ biển dài trên 13 km, là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận từ năm 2000.