QUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ Quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 87  
Tên quy trìnhMã QTLĩnh vực
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư DMTTHC-SKHĐT Phát triển doanh nghiệp
Cấp phép di dời công trình QT08-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) QT07-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng QT06-QLĐT-XD Xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng QT05-QLĐT-XD Xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng QT05-QLĐT-XD Xây dựng
Điều chỉnh giấy phép xây dựng QT04-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ QT03-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị) QT02-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp phép xây dựng công trình QT01-QLĐT-XD Xây dựng
Tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng QT03-BBT-QLTS Quản lý tài sản nhà nước
Lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư QT02-BBT-QLTS Quản lý tài sản nhà nước
Thành lập hội đồng bồi thường dự án QT01-BBT-QLTS Quản lý tài sản nhà nước
Cấp bản sao bằng tốt nghiệptrung học cơ sở (hệ bổ túc) QT05-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ bổ túc) QT04-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ bổ túc) QT04-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Điều chỉnh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở QT03-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ chính quy) QT02-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ chính quy) QT01-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (do bị mất, bị hỏng hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin) QT03KT-ATTP An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm