QUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ Quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 127  
Tên quy trìnhMã QTLĩnh vực
Quy trình điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị TCKH_CS-DieuChuyenTSNN Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị TCKH_CS-ThanhLyTSNN Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị TCKH_CS-BanTSNN Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận/huyện NOCV Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa QT02_GD Giáo dục đào tạo
Quy trình cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm QT01_GD Giáo dục đào tạo
Quy trình đổi cơ quan đăng ký HTX QT19_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (Khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) QT18_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX QT17_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình tạm ngừng hoạt động của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX QT16_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX QT15_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX QT14_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX QT13_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX (Đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện) QT12_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (Khi bị hư hỏng) QT11_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (Khi bị hư hỏng) QT10_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (Khi bị mất) QT09_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình cập lại Giấy chứng nhận đăng ký HTX (Khi bị mất) QT08_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình đăng ký khi HTX sáp nhập QT07_KT_HTX Phát triển thương mại
Quy trình đăng ký khi HTX hợp nhất QT06_KT_HTX Phát triển thương mại
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm