QUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ Quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 88  
Tên quy trìnhMã QTLĩnh vực
Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn 20170710 - QT723 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư DMTTHC-SKHĐT Phát triển doanh nghiệp
Cấp phép di dời công trình QT08-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) QT07-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng QT06-QLĐT-XD Xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng QT05-QLĐT-XD Xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng QT05-QLĐT-XD Xây dựng
Điều chỉnh giấy phép xây dựng QT04-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ QT03-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị) QT02-QLĐT-XD Xây dựng
Cấp phép xây dựng công trình QT01-QLĐT-XD Xây dựng
Tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng QT03-BBT-QLTS Quản lý tài sản nhà nước
Lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư QT02-BBT-QLTS Quản lý tài sản nhà nước
Thành lập hội đồng bồi thường dự án QT01-BBT-QLTS Quản lý tài sản nhà nước
Cấp bản sao bằng tốt nghiệptrung học cơ sở (hệ bổ túc) QT05-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ bổ túc) QT04-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ bổ túc) QT04-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Điều chỉnh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở QT03-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ chính quy) QT02-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ chính quy) QT01-GDĐT-VBCC Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm