QUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ Quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 142  
Tên quy trìnhMã QTLĩnh vực
Quy trình đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 1834_QT15
Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 1834_QT14
Quy trình đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 1834_QT13
Quy trình đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 1834_QT12
Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 1834_QT11
Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền UBND cấp huyện) 1834_QT10
Quy trình đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản. 1834_QT09
Quy trình công nhận lại "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" 1834_QT08
Quy trình công nhận lần đầu "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" 1834_QT07
Quy trình công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" 1834_QT06
Quy trình công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" 1834_QT05
Quy trình công nhận "Khu phố văn hóa" 1834_QT04
Quy trình công nhận "Ấp văn hóa" 1834_QT03
Quy trình công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 1834_QT02
Quy trình công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 1834_QT01
Quy trình điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị TCKH_CS-DieuChuyenTSNN Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị TCKH_CS-ThanhLyTSNN Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị TCKH_CS-BanTSNN Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận/huyện NOCV Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa QT02_GD Giáo dục đào tạo
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm