Modify settings and columns
  
Xem: 
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/10/2010 8:42 SASystem AccountBản đồ hành chính
bomayhdnd.aspx
bomayhdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/11/2016 11:14 SAHuyện Cần GiờBộ máy tổ chức
cong-ty-dich-vu-cong-ich.aspx
cong-ty-dich-vu-cong-ichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 11:37 SASystem AccountCông ty dịch vụ công tích
chuong-trinh-hanh-dong.aspx
chuong-trinh-hanh-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2011 3:14 CHbioadminCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
chuongtrinhhoatdong.aspx
chuongtrinhhoatdongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/11/2016 4:08 CHHuyện Cần GiờChương trình hoạt động
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/03/2015 9:54 SASystem AccountGóp ý
gop-y-bo-luat-dan-su.aspx
gop-y-bo-luat-dan-suDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/03/2015 9:57 SASystem AccountGóp ý
giamsat-khaosat.aspx
giamsat-khaosatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/11/2016 4:10 CHHuyện Cần GiờHoạt động giám sát - khảo sát
hdnd-quyche-quydinh.aspx
hdnd-quyche-quydinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/11/2016 4:07 CHHuyện Cần GiờQuy chế - Quy định
home.aspx
homeDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/08/2016 3:27 CHSystem Account
hophdnd.aspx
hophdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/11/2016 4:11 CHHuyện Cần GiờHọp Hội đồng nhân dân
ketquatk.aspx
ketquatkDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2011 9:27 SASystem AccountKết quả tìm kiếm
kiennghicutri.aspx
kiennghicutriDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/11/2016 4:10 CHHuyện Cần GiờKiến nghị cử tri
lich-cat-dien.aspx
lich-cat-dienDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/09/2011 10:47 SAHuyện Cần GiờLịch cắt điện
lich-cong-tac.aspx
lich-cong-tacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/10/2010 8:42 SASystem AccountLịch công tác
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/10/2010 8:42 SASystem AccountLiên hệ
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/09/2010 7:41 CHSystem Account
nha-thieu-nhi-huyen.aspx
nha-thieu-nhi-huyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 11:38 SASystem AccountNhà thiếu nhi Huyện
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
quydinh-thutuc.aspx
quydinh-thutucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/12/2016 10:24 SAHuyện Cần GiờQuy định & Thủ tục
quy-trinh-thu-tuc.aspx
quy-trinh-thu-tucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/04/2014 8:26 SASystem AccountQuy trình thủ tục
report-cms.aspx
report-cmsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/03/2011 8:41 SAbioadminBáo cáo - Thống kê
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/10/2010 8:43 SASystem AccountSite map
so-do-to-chuc.aspx
so-do-to-chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/10/2010 8:43 SASystem AccountSơ đồ tổ chức
test.aspx
testDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2011 9:06 SAbioadminTest
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/10/2010 8:44 SASystem AccountTìm kiếm
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/10/2010 8:43 SASystem AccountThủ tục hành chính
thu-vien-hinh-anh.aspx
thu-vien-hinh-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 11:12 SASystem AccountThư viện hình ảnh
tra-cuu-ho-so-hanh-chinh.aspx
tra-cuu-ho-so-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2011 9:07 SAbioadminTRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
trung-tam-day-nghe.aspx
trung-tam-day-ngheDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 11:37 SASystem AccountTrung tâm dạy nghề
trung-tam-y-te.aspx
trung-tam-y-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 11:38 SASystem AccountTrung tâm y tế
ung-cu-vien-hdnd-tp.aspx
ung-cu-vien-hdnd-tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/05/2011 3:14 CHbioadminỨNG CỬ VIÊN HĐND TP
ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx
ung-cu-vien-quoc-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2011 11:54 SAbioadminỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI
van-ban-phap-luat.aspx
van-ban-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/10/2010 8:44 SASystem AccountVăn bản pháp luật
xa-thanh-an.aspx
xa-thanh-anDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/03/2012 2:38 CHSystem AccountXã Thạnh An