Học Bác là tạo niềm tin trong người dân (22/11/2019)
Đoàn Ban tuyên giáo Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy làm trưởng Đoàn đã giám sát Huyện ủy và Đảng ủy xã Long Hòa thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện (16/06/2018)
Báo cáo số 100/BC-HĐND ngày 15/6/2018 về kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện giám sát công tác đầu tư các dự án xây dựng trường học, công tác quản lý và hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trên địa bàn huyện từ năm 2013 – 2017 (12/05/2018)
Ngày 11/5/2018, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức đoàn giám sát công tác đầu tư các dự án xây dựng trường học, công tác quản lý và hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trên địa bàn huyện từ năm 2013 – 2017 tại Trường Mầm non Tam Thôn Hiệp và trường Trung học cơ sở Lý Nhơn. Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Nho – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn; đi cùng có các đồng chí của Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí đại diện các phòng ban chuyên môn có liên quan; đại diện lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng nhân dân huyện – Ủy ban nhân dân xã; Ban giám hiệu các trường chịu sự giám sát.
Hội nghị triển khai chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân huyện (28/02/2018)
Ngày 27/2/2018, tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện đã diễn ra hội nghị triển khai chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân huyện, thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và các Ban Hội đồng Nhân dân huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quyết Thắng - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện - Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, thường trực Hội đồng Nhân dân - thường trực Ủy ban Nhân dân huyện - Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành viên Ủy ban Nhân dân huyện, thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - các ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn,…