Công an huyện trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện Khóa X (24/07/2019)
Ngày 24/7/2019, Công an huyện đã có Báo cáo số 1489/BC-CAH về trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện Khóa X