Giải quyết đơn của công dân: bà Nguyễn Thị Hằng - xã Long Hòa (09/10/2019)
Ngày 28/2/2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng, thường trú 902/32/8B đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh. Huyện Cần Giờ; nội dung: khiếu nại Công văn số 21/UBND, ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Giải quyết đơn của công dân: Ông Trần Văn Đúng và bà Trần Thị Vui - Bình Lợi, Bình Khánh (17/09/2019)
Ngày 25/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Trần Văn Đúng và bà Trần Thị Vui, thường trú 379 ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ; nội dung: khiếu nại Công văn số 7802/UBND, ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ; nội dung về việc trả lời hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Trần Văn Đúng và bà Trần Thị Vui là không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do: Do lấn rạch theo bản đồ 02.
Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bảnh - Doi Lầu, xã An Thới Đông (16/09/2019)
Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảnh, thường trú tổ 17, ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ; nội dung: khiếu nại Công văn số 3401/UBND, ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc trả lời hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn Văn Bảnh và bà Phạm Thị Đó là không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do: lấn rạch theo bản đồ 02.
Giải quyết đơn của công dân: bà Dương Thị Bích Hồng - Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (15/08/2019)
Ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Dương Thị Bích Hồng, thường trú 25/10 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh; nội dung: khiếu nại Quyết định số 702/QĐ-UBND, ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho bà Dương Thị Bích Hồng để thực hiện dự án nâng cấp đường Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
Giải quyết đơn của công dân: ông Huỳnh Nhật Thịnh - xã Long Hòa (15/07/2019)
UBND huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại đề ngày 18/3/2019, của ông Huỳnh Nhật Thịnh, thường trú 59 KT3, ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; nội dung: khiếu nại yêu cầu hủy Quyết định số 246/QĐ-XPVPHC, ngày 05/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hòa về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Huỳnh Nhật Thịnh.
Giải quyết đơn của công dân: bà Nguyễn Thị Út - Long Hòa (21/06/2019)
Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Út, cư trú 2/9A ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; nội dung: khiếu nại Quyết định số 291/QĐ-XPVPHC ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Long Hòa về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với phần đất diện tích 84,7 m2 nhằm một phần thửa số 10, tờ bản đồ 157, tọa lạc ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa (bản đồ địa chính năm 2005).
Giải quyết đơn của công dân: bà Nguyễn Ái Chơn - Thành phố Vũng Tàu (17/05/2019)
Ngày 9/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ái Chơn, thường trú 54/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 2, thành phố Vũng Tàu; nội dung: khiếu nại Công văn số 431/UBND, ngày 02/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về giải quyết đơn của bà Nguyễn Ái Chơn.
Giải quyết đơn của Công dân (khiếu nại lần đầu): Bà Trần Thị Kim Dung - Phường 2, Quận Tân Bình (04/05/2019)
Ngày 6/3/2019, UBND huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Trần Thị kim Dung, thường trú 29/13 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: khiếu nại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện Cần Giờ về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho bà Trần Thị Kim Dung để thực hiện dự án xây dựng Phòng khám Đa khoa Bình Khánh – An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.
Giải quyết khiếu nại của Công dân: Ông Tạ Văn Hòa - Hòa Hiệp, xã Long Hòa (08/04/2019)
UBND huyện Cần Giờ có tiếp nhận đơn khiếu nại đề ngày 6/11/2017 của ông Tạ Văn Hòa, thường trú 56A ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; nội dung: khiếu nại Công văn số 3418/UBND, ngày 18/8/2017 của UBND huyện Cần Giờ về trả lời đơn của Ông.