SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
2
7
3
4
8
8
Hoạt động giám sát - khảo sát 21 Tháng Tám 2017 5:27:32 CH
Kế hoạch giám sát việc thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện  (17/03/2017)
Kế hoạch giám sát việc thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Xem (Tải về)
Kế hoạch giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện  (17/03/2017)
Kế hoạch giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Xem (Tải về)
Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện  (15/02/2017)
Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tải về (xem) tại đây.
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại Xã Thạnh An  (09/12/2016)
  
Sáng ngày 09/12/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Văn Nho - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Thạnh An.
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại Xã Bình Khánh  (07/12/2016)
  
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/08/2016 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X về chương trình hoạt động giám sát cuối năm 2016.
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại Xã Lý Nhơn  (07/12/2016)
  
Chiều ngày 07/12/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Văn Nho - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Lý Nhơn.
Thông tin hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tại UBND xã An Thới Đông  (22/11/2016)
  
Chiều ngày 22/11/2016, tại trụ sở UBND xã An Thới Đông, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện do ông Nguyễn Ngọc Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành buổi giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững đối với đơn vị chịu sự giám sát là UBND xã An Thới Đông.
Hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tại Phòng Kinh tế huyện  (22/11/2016)
  
Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn tiến hành buổi giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 23/2/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đối với đơn vị chịu sự giám sát là Phòng Kinh tế huyện.
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát Chương trình giảm nghèo bền vững  (22/11/2016)
  
Chương trình hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện năm 2016; các chương trình, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn khó khăn, tồn tại, những vấn đề phát sinh cần được các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu; đề xuất những chủ trương, giải pháp hữu hiệu để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra.
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm