SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
2
9
9
7
Họp Hội đồng nhân dân 20 Tháng Ba 2019 8:30:22 SA
Kỳ họp lần thứ tám - Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X  (19/12/2018)
  
Trong 02 ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2018, tại hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 8. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
Kỳ họp lần thứ bảy - Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X  (13/07/2018)
  
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách huyện năm 2017 - Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về thực hiện dự toán thu - chi ...
Kỳ họp lần thứ sáu - Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X  (28/12/2017)
  
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2018. - Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 của huyện. - Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. - Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về kết quả ...
Kỳ họp lần thứ năm - Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X  (21/07/2017)
  
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về cho ý kiến đề án phát triển du lịch huyện Cần Giờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện” - Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “Công tác đầu tư các dự án xây dựng trường ...
Kỳ họp lần thứ 3 (Bất thường) - Hội đồng huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.  (11/10/2016)
  
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện”. - Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm