SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
6
4
6
0
3
Họp Hội đồng nhân dân 23 Tháng Giêng 2019 11:32:33 CH
Kỳ họp lần thứ bảy - Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X  (13/07/2018)
  
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách huyện năm 2017 - Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện - Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về thực hiện dự toán thu - chi ...
Kỳ họp lần thứ sáu - Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X  (28/12/2017)
  
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2018. - Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 của huyện. - Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. - Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về kết quả ...
Kỳ họp lần thứ năm - Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X  (21/07/2017)
  
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về cho ý kiến đề án phát triển du lịch huyện Cần Giờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện” - Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “Công tác đầu tư các dự án xây dựng trường ...
Kỳ họp lần thứ 3 (Bất thường) - Hội đồng huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.  (11/10/2016)
  
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện”. - Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm