SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
8
3
7
1
5
6
Họp Hội đồng nhân dân 19 Tháng Mười Hai 2017 1:49:29 SA
Kỳ họp lần thứ năm - Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa X  (21/07/2017)
  
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về cho ý kiến đề án phát triển du lịch huyện Cần Giờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện” - Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “Công tác đầu tư các dự án xây dựng trường ...
Kỳ họp lần thứ 3 (Bất thường) - Hội đồng huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.  (11/10/2016)
  
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện”. - Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm