SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
8
5
5
8
8
Chương trình hoạt động 25 Tháng Năm 2018 3:52:41 CH
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là hội viên Hội Nông dân huyện  (05/05/2018)
Kế hoạch số 63/KH-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là hội viên Hội Nông dân huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri năm 2018 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021  (19/04/2018)
  
Sáng ngày 19/04/2018 Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện khóa X tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nho – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là đại biểu HĐND huyện, Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố của các xã, thị trấn.
Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri năm 2018 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021  (19/04/2018)
  
Sáng ngày 19/04/2018 Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện khóa X tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nho – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí là đại biểu HĐND huyện, Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố của các xã, thị trấn.
Kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2017  (21/12/2017)
Báo cáo số 211/BC-HĐND ngày 21/12/2017 về kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2017 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động 2018 của Thường trực HĐND huyện  (21/12/2017)
Báo cáo số 210/BC-HĐND ngày 21/12/2017 về tình hình hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động 2018 của Thường trực HĐND huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện quy trình cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện  (06/12/2017)
Thông báo số 198/TB-HĐND ngày 6/12/2017 về Kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện quy trình cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình hoạt động tháng 11 và chương trình trọng tâm tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND huyện  (01/12/2017)
Báo cáo số 184/BC-HĐND ngày 29/11/2017 về tình hình hoạt động tháng 11 và chương trình trọng tâm tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 trong năm 2018  (03/11/2017)
Kế hoạch số 177/KH-HĐND ngày 03/11/2017 của HĐND huyện về triển khai và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 trong năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2017 của Thường trực HĐND huyện  (03/11/2017)
Báo cáo số 175/BC-HĐND ngày 03/11/2017 của HĐND huyện về tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2017 của Thường trực HĐND huyện. Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. VL
Tình hình hoạt động Quý III và chương trình trọng tâm Quý IV năm 2017 của TT.HĐND huyện  (09/10/2017)
Xem toàn văn (tải về) Báo cáo số 160/BC-HĐND ngày 9/10/2017

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm