SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
8
5
4
7
6
Tuyển dụng 25 Tháng Năm 2018 3:40:09 CH
Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng chương trình huyện Cần Giờ.  (23/05/2018)
  
Thông báo số 161/TB-HĐTDVC ngày 23/5/2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 - Ban quản lý đầu tư và xây dựng chương trình. (Kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng chương trình huyện Cần Giờ) Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2018 của Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.  (18/04/2018)
  
Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2018 là 02 chỉ tiêu theo hình thức tuyển dụng xét kết quả học và kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành.
Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng công trình tuyển dụng viên chức năm 2018  (12/03/2018)
  
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-QLĐTXD ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ về tuyển dụng viên chức năm 2018; Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: dự kiến xét tuyển viên chức năm 2018 là 03 chỉ tiêu Người có đủ các điều kiện ...
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2017.  (25/10/2017)
  
Xem toàn văn hoặc tải về: - Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND huyện về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2017 đối với 19 thí sinh dự tuyển. - Thông báo số 4433/TB-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2017 đối với 10 thí sinh.
Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Ban Quản lý Rừng phòng hộ và sự nghiệp văn hóa - thể thao năm 2017  (20/10/2017)
  
Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của sự nghiệp văn hóa - thể thao năm 2017 Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND huyện về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Ban Quản lý Rừng phòng hộ năm 2017
Kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Cần Giờ và Trung tâm Y tế huyện năm 2017  (29/09/2017)
  
Hội đồng tuyển dụng các đơn vị thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 với nội dung cụ thể như sau: - Thông báo số 07/TB-HĐTDVCBV ngày 18/9/2017 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Cần Giờ - Thông báo số 08/TB-HĐTDVCTTYT ngày 18/9/2017 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm y tế Tra cứu các chữ viết tắt trong bài ...
Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017  (19/09/2017)
  
UBND huyện Cần Giờ Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 gồm 38 thí sinh. Xem chi tiết: - Thông báo số 3831/TB-UBND ngày 19/9/2017 - Biểu mẫu phúc khảo dành cho các thí sinh có nhu cầu
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của các đơn vị  (18/09/2017)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị thông báo kết quả xét tuyển viên chức như sau: - Trung tâm Văn hóa huyện - Trung tâm Thể dục - thể thao - Ban Quản lý Rừng phòng hộ
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017  (13/09/2017)
  
Ngày 12/9/2017, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017.
Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị năm 2017  (19/08/2017)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị năm 2017 như sau: * Các trường Mầm non: - An Thới Đông - Doi Lầu - Đồng Tranh - Long Hòa - Lý Nhơn - Tam Thôn Hiệp - Thạnh An * Các trường Tiểu học: - Đồng hòa - Bình Thạnh - Thạnh An - Tam Thôn Hiệp - Bình Phước * Các trường Trung học cơ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm