SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
1
2
0
5
6
Tuyển dụng 28 Tháng Sáu 2017 3:45:25 CH
Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017  (07/06/2017)
  
Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố  (06/06/2017)
  
Thông tin từ Trung tâm dạy nghề huyện Cần Giờ về nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tại văn bản số 02/TT-TTDN ngày 06 tháng 6 năm 2017;
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của Công ty Vedan  (06/06/2017)
  
Thông tin từ Trung tâm dạy nghề huyện Cần Giờ về nhu cầu tuyển dụng lao động của Công ty Vedan tại văn bản số 01/TT-TTDN ngày 06 tháng 6 năm 2017;
Trung tâm Dạy nghề huyện Cần Giờ tuyển dụng nhân sự  (05/06/2017)
  
Căn cứ quyết định số 716/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về giao số lượng người làm việc cho Trung tâm Dạy nghề năm 2017; Căn cứ thông báo số 107/TB-VP ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2017  (02/06/2017)
  
Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2017 Xem chi tiết (Tải về) tại đây
Kết quả thi tuyển công chức năm 2016  (16/05/2017)
  
Kết quả thi tuyển công chức năm 2016 theo Thông báo số 1783/TB-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện. Xem (tải về) tại đây
Công ty Agrex SaiGon thông báo tuyển dụng lao động  (17/02/2017)
  
Ngày 17/02/2017, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Cần Giờ ban hành Công văn số 145/LĐTBXH về việc thông báo tuyển dụng của Công ty Agrex SaiGon;
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016  (26/10/2016)
Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Cần Giờ về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016 Thông báo số 4666/TB-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Cần Giờ về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Văn hóa huyện  (24/10/2016)
  
Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 4592/TB-UBND về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Văn hóa huyện.
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ  (24/10/2016)
  
Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 4591/TB-UBND về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm