SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
9
0
6
6
5
Tuyển dụng 28 Tháng Tư 2017 5:08:58 CH
Công ty Agrex SaiGon thông báo tuyển dụng lao động  (17/02/2017)
  
Ngày 17/02/2017, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Cần Giờ ban hành Công văn số 145/LĐTBXH về việc thông báo tuyển dụng của Công ty Agrex SaiGon;
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016  (26/10/2016)
Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Cần Giờ về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016 Thông báo số 4666/TB-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Cần Giờ về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Văn hóa huyện  (24/10/2016)
  
Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 4592/TB-UBND về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Văn hóa huyện.
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ  (24/10/2016)
  
Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 4591/TB-UBND về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016  (10/10/2016)
  
Ngày 05 tháng 10 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016 ban hành Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016.
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Văn hóa huyện.  (05/10/2016)
  
Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa-Thể thao ban hành Thông báo 09/TB-HĐTDVHTT về kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Văn hóa huyện.
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ.  (05/10/2016)
  
Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác ban hành Thông báo 09/TB-HĐTDVHTT về kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ.
Thông báo về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2016  (27/09/2016)
  
Ngày 27 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 4177/TB-UBND về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2016.
Thông báo về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2016  (26/09/2016)
  
Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 4131/TB-UBND về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2016.
Thông báo kết quả xé tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2016  (06/09/2016)
  
Ngày 05/9/2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 3732/TB-UBND về kết quả xé tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2016.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm