SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
7
1
0
7
Tuyển dụng 20 Tháng Ba 2019 8:30:18 CH
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018  (01/03/2019)
  
Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thông báo kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 đối với 03 thí sinh.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình huyện năm 2019  (25/02/2019)
  
Kế hoạch số 03/KH-BLĐTXD về tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình huyện năm 2019 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện năm 2018  (14/02/2019)
Xem chi tiết nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện năm 2018 tại Thông báo số 462/TB-UBND ngày 14/02/2019. Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ năm 2018  (12/02/2019)
  
Ngày 12/02, UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND về ban hành nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý Rừng phòng hộ năm 2018.
Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ năm 2018  (23/01/2019)
  
Danh sách 18 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ năm 2018 theo Thông báo số 03/TB-HĐRPH ngày 23/01/2019.
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện  (21/01/2019)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018 thông báo kết quả xét tuyển viên chức đến các thí sinh dự xét tuyển vị trí của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện.
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện  (17/12/2018)
Quyết định số 226/QĐ-BT ngày 17/12/2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng về ban hành nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. Tr.Hiếu
Lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  (17/12/2018)
Thông báo số 116/TB-HĐTDVC ngày 17/12/2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Nội dung, thời gian ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  (17/12/2018)
Thông báo số 115/TB-HĐTDVC ngày 17/12/2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về nội dung, thời gian ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  (17/12/2018)
Thông báo số 114/TB-HĐTDVC ngày 17/12/2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2108 về thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm