SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
8
3
7
2
7
2
Lịch tiếp công dân 19 Tháng Mười Hai 2017 1:59:37 SA
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý III năm 2017  (03/07/2017)
  
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Quý III năm 2017 tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo Thông báo số 304/TB-VP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuần Thời gian Lãnh ...
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý II năm 2017 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện Cần Giờ  (03/04/2017)
  
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý II năm 2017 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện Cần Giờ tại trụ sở UBND huyện Cần Giờ
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2017 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (30/12/2016)
  
(Tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong Quí I năm 2017)
Lịch tiếp công dân định kỳ Quí IV năm 2016 của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (07/10/2016)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Quí IV năm 2016
Lịch tiếp công dân định kỳ Quí III năm 2016 của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (15/07/2016)
Lịch tiếp công dân định kỳ Quí III năm 2016 của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Lịch tiếp công dân định kỳ Quí II năm 2016 của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (11/04/2016)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Quí II năm 2016
Lịch tiếp công dân định kỳ Quí I năm 2016 của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (19/01/2016)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Quí I năm 2016
Lịch tiếp Công dân định kỳ Quý IV năm 2015 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện  (05/10/2015)
Lịch tiếp Công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ( tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong Quí IV năm 2015).
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý II năm 2015 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (03/04/2015)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ (tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong Quí II năm 2015).
Lịch tiếp công dân định kỳ Quí I năm 2015 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.  (05/01/2015)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ (tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong Quí I năm 2015).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm