SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
2
7
5
8
Lịch tiếp công dân 20 Tháng Ba 2019 7:47:29 SA
Lịch tiếp công dân quý I năm 2019  (04/01/2019)
Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 02/TB-VP về Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý IV năm 2018  (12/10/2018)
Thông báo số 471/TB-VP ngày 28/9/2018 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và UBND huyện Cần Giờ tại trụ sở UBND huyện Cần Giờ trong Quý IV năm 2018.
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý III năm 2018  (02/06/2018)
  
Xem chi tiết (tải về) Thông báo số 313/TB-VP ngày 02/6/2018 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và UBND huyện Cần Giờ tại trụ sở UBND huyện Cần Giờ trong Quý III năm 2018. Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý II năm 2018  (02/04/2018)
  
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (tại trụ sở Uy ban nhân dân huyện cần giờ trong Quí II năm 2018) Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Lịch tiếp công dân định kỳ quý I năm 2018  (02/01/2018)
  
Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về lịch tiếp công dân định kỳ.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xin thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện vào ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ...
Lịch tiếp Công dân định kỳ Quý IV năm 2017  (03/10/2017)
  
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Quý IV năm 2017 Tải về (xem) tại đây Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý III năm 2017  (03/07/2017)
  
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Quý III năm 2017 tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo Thông báo số 304/TB-VP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuần Thời gian Lãnh ...
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý II năm 2017 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện Cần Giờ  (03/04/2017)
  
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý II năm 2017 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện Cần Giờ tại trụ sở UBND huyện Cần Giờ
Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2017 của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (30/12/2016)
  
(Tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong Quí I năm 2017)
Lịch tiếp công dân định kỳ Quí IV năm 2016 của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ  (07/10/2016)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy,Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ Quí IV năm 2016

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm