SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
9
0
7
5
7
Công khai ngân sách 28 Tháng Tư 2017 5:17:58 CH
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2016  (26/01/2016)
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2016 số tiền 2.712.250.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm mười hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).
Dự toán chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2016  (25/01/2016)
UBND huyện Cần Giờ giao dự toán chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2016 số tiền 47.374.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng).
Giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2015  (12/02/2015)
Về giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2015
Dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2015  (09/02/2015)
Giao Dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2015
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015  (29/01/2015)
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015
Dự toán thu, chi ngân sách của các xã, phường, thị trấn năm 2007.  (13/12/2007)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND HUYỆN CẦN GIỜ Mẫu số 31/CKTC-NSH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2007 (Kèm theo Quyết định số 401 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ) ĐVT :1000Đ Tổng ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm