SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
2
7
4
7
Công khai ngân sách 20 Tháng Ba 2019 7:46:53 SA
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019  (17/01/2019)
Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017  (31/07/2018)
Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Công khai tình hình ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018  (11/07/2018)
Công văn số 2570/UBND ngày 11/7/2018 của UBND huyện về việc công khai tình hình ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018  (19/01/2018)
Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND huyện Cần Giờ về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2017.  (08/12/2017)
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2017, UBND huyện công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tinh hình thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện tại Công văn số 5166/UBND ngày 08/12/2017. Xem toàn bộ nội dung hoặc tải về Công văn số 5166/UBND ngày 08/12/2017 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài ...
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017  (28/08/2017)
Ngày 28/8/2017, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3568/UNBD về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017. Xem toàn văn hoặc tải về Công văn số 3568/UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện. Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016  (09/08/2017)
Xem nội dung (tải về) Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 của UBND huyện về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2016  (26/01/2016)
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2016 số tiền 2.712.250.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm mười hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).
Dự toán chi ngân sách nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2016  (25/01/2016)
UBND huyện Cần Giờ giao dự toán chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2016 số tiền 47.374.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng).
Giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2015  (12/02/2015)
Về giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2015

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm