SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
6
6
0
9
1
5

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số, Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam và Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai, tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2016, các ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống thiết thực cho người cao tuổi.

Theo Báo cáo số 1092/BC-UBND của Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh về tình hình kinh tế xã hội tháng 11/2016 thì UBND xã đã chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các hoạt động như: triển khai Kế hoạch Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016; họp lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; họp lấy ý kiến nhân dân về các công trình nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” trên địa bàn các ấp, công tác cung cấp nước sạch trên địa bàn; triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị nhân dân….

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ vừa có văn bản thống nhất chủ trương tạm ứng từ ngân sách huyện số tiền 7 tỷ 290 triệu đồng để xây dựng 12 căn (70 triệu đồng/căn) và sửa chữa 139 căn nhà (50 triệu đồng/căn) cho các gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau thời gian tích cực thi công, dự án Xây dựng mới Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, tập luyện thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân. Ngày 29/11/2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao huyện Cần Giờ.

Căn cứ Kế hoạch số 6462/KH-UBND ngày 12/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nhằm tăng cường sự tham gia, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, hướng tới các mục tiêu 90 - 90 - 90 để kết thúc dịch AIDS ở Thành phố Hồ CHí Minh vào năm 2030; nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao... về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS

Ngày 28/11/2016, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ viết tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính công; tạo động lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ viết tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan và tất cả cán bộ công chức góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Về kết quả triển khai Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về tổ chức thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Vừa qua Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo kết quả triển khai Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 như sau:
  Thông báo giá điện mới trên địa bàn huyện Cần Giờ  (06/06)
  Bàn giao đất bãi bồi Tiểu khu 17 để tái hiện, tôn tạo Di tích Lịch sử Chiến khu Rừng Sác  (26/11)
  Nghe báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng khuyến nông trên địa bàn các xã, thị trấn  (06/11)
Huyện Cần Giờ tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số, Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam và Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016.  
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số, Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam và Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016.
  Kết quả tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2016  (08/12)
  Huyện Cần Giờ tạm ứng kinh phí để triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 151 gia đình có công với cách mạng  (30/11)
  Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 trên địa bàn huyện Cần Giờ  (29/11)
Khánh thành Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao huyện Cần Giờ.
Sau thời gian tích cực thi công, dự án Xây dựng mới Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, tập luyện thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân. Ngày 29/11/2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao huyện Cần Giờ.
  Liên hoan ca múa nhạc thiếu nhi hè năm 2015  (03/07)
  Cần Giờ chuẩn bị tổ chức Hội thảo về phát triển ngành du lịch tại địa phương.  (01/07)
  Nông dân huyện được hỗ trợ chi phí tham dự Hội thi Trái ngon - An toàn Nam bộ năm 2015.  (01/06)
Về quản lý các hoạt động học thêm, dạy thêm trên địa bàn huyện Cần Giờ
Căn cứ Công văn số 5679/UBND-VX ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý hoạt động, dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; vừa qua, ngày 23/11/2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện.
  Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Giờ phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác “Đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập”  (10/10)
  Lễ trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2015 – 2016 cho học sinh, sinh viên nghèo  (17/09)
  Hội thi vẽ tranh nông thôn quê em ngày mới lần 3 năm 2015  (03/07)
Công tác quản lý, bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2015 của Hạt Kiểm lâm Cần Giờ
Sáu tháng đầu năm 2015 tình hình rừng trên địa bàn ổn định, công tác theo dõi diễn biến rừng được kiểm lâm địa bàn theo dõi, cập nhật thường xuyên. Công tác phối hợp với chủ rừng, các đơn vị nhận khoán, Công an, Xã đội được duy trì thường xuyên, hoạt động có hiệu quả.
  Ban quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ tập huấn kỹ năng tuyên truyền, bảo vệ rừng  (18/04)
  Hạn chế đùn đẩy trách nhiệm, tập trung kiểm tra các xe tải chở quá quy định  (22/03)
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phát động phong trào thi đua viết tin, bài cho Cổng thông tin điện tử.
Ngày 28/11/2016, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ viết tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính công; tạo động lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ viết tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan và tất cả cán bộ công chức góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
  Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn huyện Cần Giờ  (25/11)
  Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016.  (26/10)
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 11 của UBND xã Bình Khánh
Theo Báo cáo số 1092/BC-UBND của Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh về tình hình kinh tế xã hội tháng 11/2016 thì UBND xã đã chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các hoạt động như: triển khai Kế hoạch Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016; họp lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; họp lấy ý kiến nhân dân về các công trình nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” trên địa bàn các ấp, công tác cung cấp nước sạch trên địa bàn; triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị nhân dân….
  Lễ hội truyền thống mừng công Ngư - Diêm dân xã Thạnh An năm 2016  (16/11)
  Chương trình khám tầm soát, phát thuốc và tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn  (15/09)
Huyện Cần Giờ đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, nhiên liệu khi có bão xảy ra trên địa bàn
Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai ảnh hưởng đến huyện Cần Giờ; đảm bảo huy động đầy đủ lương thực, nước uống và nhiên liệu phục vụ cho người dân khi tránh trú bão; kiên quyết không để xảy ra tình trạng ghìm hàng, tăng giá bất hợp lý sau bão, bán hàng không đúng giá niêm yết, không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của người tiêu dung; Ngày 18 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về Ban hành Phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, nhiên liệu khi có bão xảy ra trên địa bàn huyện Cần Giờ.
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của UBND thành phố.  (28/04)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của UBND thành phố  (03/03)

   • Chòi canh giữ trên bãi nghêu Cần Giờ.

  • Rừng ngập mặn Cần Giờ

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
Tìm kiếm