SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
9
7
4
4
2
3
Lịch làm việc của lãnh đạo 19 Tháng Ba 2018 6:11:00 SA
Lịch làm việc tuần 12 từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/3/2018  (16/03/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/3/2018 Tải về xem (tại đây). Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Lịch làm việc tuần 11 từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/3/2018  (09/03/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/3/2018 Tải về xem (tại đây). Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Lịch làm việc tuần 10 từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/3/2018  (02/03/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/3/2018 Tải về xem (tại đây). Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Lịch làm việc tuần 09 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/3/2018  (23/02/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/3/2018
Lịch làm việc tuần 07, 08 từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018  (10/02/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018
Lịch làm việc tuần 06 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018  (02/02/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018
Lịch làm việc tuần 05 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018  (26/01/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018 Xem toàn văn hoặc tải về tại đây. Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Lịch làm việc tuần 04 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018  (19/01/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018 Tải về xem (tại đây). Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Lịch làm việc tuần 03 từ ngày 15/01/201-20/01/2018  (12/01/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc tuần 01 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018  (29/12/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018 Tải về xem (tại đây).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm