SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
8
3
7
1
4
3
Lịch làm việc của lãnh đạo 19 Tháng Mười Hai 2017 1:48:04 SA
Lịch làm việc tuần 51 từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017  (15/12/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc tuần 50 từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017  (08/12/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc tuần 49 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017  (01/12/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017  (24/11/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017  (17/11/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017  (10/11/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017
Lịch làm việc từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017  (04/11/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017  (27/10/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017  (20/10/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017 Tải về xem (tại đây).
Lịch làm việc từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017  (13/10/2017)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017 Tải về xem (tại đây).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm