SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
2
9
7
3
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 20 Tháng Ba 2019 8:26:03 SA
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách huyện và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2019  (02/02/2019)
Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 152/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách huyện và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2019
Báo cáo tổng kết việc thực hiện "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2015-2018"  (16/11/2018)
Báo cáo số 7424/BC-UBND ngày 16/11/2018 của UBND huyện về tổng kết việc thực hiện "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2015-2018" Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2019  (13/11/2018)
Kế hoạch số 7358/KH-UBND ngày 13/11/2018 của UBND huyện về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2019 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân thị trấn Cần Thạnh  (31/10/2018)
Kế hoạch số 7148A/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân thị trấn Cần Thạnh Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Bình Khánh  (31/10/2018)
Kế hoạch số 7145/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Bình Khánh Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Huyện Cần Giờ  (25/10/2018)
Kế hoạch số 7078/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Huyện Cần Giờ Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với biểu trưng (logo) huyện Cần Giờ  (03/10/2018)
Kế hoạch số 5809/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với biểu trưng (logo) huyện Cần Giờ Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018  (17/09/2018)
Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Cần Giờ về phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày dân số Thế giới 11/7 và hưởng ứng sự kiện Đề án 52 năm 2018  (10/07/2018)
Kế hoạch số 2554/KH-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện về tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày dân số Thế giới 11/7 và hưởng ứng sự kiện Đề án 52 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. HK
Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 trên địa bàn huyện  (06/07/2018)
Kế hoạch số 2530/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 trên địa bàn huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm